NISSAN MED DRIFTSRESULTAT PÅ 1,17 MRD EURO I FØRSTE KVARTAL

Sammenlignet med regnskapstallene for første kvartal i 2011 har driftsresultatet falt med 20 %. Nedgangen skyldes forverring i valutamarkedet og en unormalt sterk japansk yen. Dessuten har salgskostnadene gått noe opp på grunn av produktfornyelse, særlig i Nord-Amerika. Den generelle prissituasjonen har også vært mindre gunstig enn for fjoråret, ettersom jordskjelvet og tsunamien i Japan i mars 2011 forårsaket leveranseutfordringer til produksjonen.

Nissan solgte totalt sett mer enn 1,2 millioner kjøretøyer på verdensbasis i første kvartal inneværende regnskapsår. Det tilsvarer en oppgang på 14,6 % sammenlignet med samme periode i 2011. Den globale markedsandelen økte med 0,4 % til 5,9 %.

- Nissans prestasjon i første kvartal er respektabel med tanke på utfordringene i de makroøkonomiske forholdene, sier Nissans styreleder og konsernsjef, Carlos Ghosn, og legger til: - Det er fremdeles høy etterspørsel etter våre innovative modeller, og flere spennende biler skal lanseres. Vi er fremdeles i rute for å oppfylle prognosene for det totale regnskapsåret.

Nettoinntektene for Nissan økte med 2,6 % til 20,78 milliarder euro i første kvartal, mens ordinært resultat endte på 1,08 milliarder euro. Nettoinntektene kom på totalt 700 millioner euro.

I perioden april til juni fortsatte Nissan med gjennomføringen av halvårsplanen kalt Power 88, som er utformet for å forbedre produktporteføljen og styrke konsernets varemerke og salgsarbeid på verdensbasis. Som del av denne planen ble det lansert to nye modeller i løpet av kvartalet: Nissan Altima i USA og Nissan NV350 Caravan i Japan.

Tempo og volum for nye produktlanseringer er planlagt å akselerere i de neste kvartalene, med fornyelser av viktige modellinjer under merkene Nissan, Infiniti og Venucia. I tillegg har Nissan forbedret synligheten som merkevare med lanseringen av "WHAT IF", en global multimediakampanje som er rettet mot trafikknutepunkter for reisende samt digitale kanaler. Salget forventes å øke gjennom resten av regnskapsåret med ytterligere produktlanseringer og merkerelaterte initiativer.

Merknad: Beløpene er konvertert fra yen til euro med en kurs på 102,8, som var den gjennomsnittlige kursen for regnskapsåret frem til dags dato.