NISSAN RAPPORTERER REGNSKAPSTALLENE FOR FØRSTE HALVÅR

Nissan Motor Co., Ltd kunngjorde i dag regnskapstallene for første halvår av regnskapsåret som avsluttes 31.mars 2013, så vel som inntjeningen for andre kvartal i regnskapsåret. For halvrårsperioden til 30.september noterte Nissan-konsernet netto inntekter på 45,24 milliarder Euro, en økning på 4,1 % sammenliknet med samme periode i regnskapsåret 2011.
 
I første halvår leverte Nissan et driftsoverskudd på 2,86 milliarder Euro, noe som gav en fortjenestemargin for driften på 6,3 %. Nettoinntekten var 1,77 milliarder Euro, en reduksjon på 2,8 % sammenlignet med 2011. Det ordinære overskuddet var 2,74 milliarder Euro for denne halvårsperioden. Disse resultatene ble oppnådd til tross for ugunstige valutabevegelser, svakere markedsforhold i Europa og tegn på langsommere vekst i Kina.
 
I første halvår solgte Nissan 2.476.000 biler på verdensbasis, opp 11,3 % sammenlignet med samme periode i fjor - og gjorde det dermed bedre enn det generelle industrivolumet som økte med 7,4 %.
 
«Nissan har oppnådd positive resultater i et utfordrende driftsmiljø som er påvirket av den stadig sterkere verdivurderingen av japanske yen og særlig vanskelige økonomiske forhold i Europa,» sa Nissans styreleder og CEO, Carlos Ghosn. «Til tross for disse utfordringene sikter Nissan fortsatt mot å levere lønnsom vekst i årsresultatet.»
 
For andre kvartal (juli til september) i regnskapsåret 2012 var Nissan nettoinntekter 1,08 milliarder Euro, en økning på 7,7 % sammenliknet med samme periode i fjor. Nettoinntektene var 24,52 milliarder, opp 5,5 % sammenlignet med fjoråret. Driftsoverskuddet var 1,69 milliarder Euro - en stigning på 4,4 % på årsbasis, noe som resulterte i en fortjenestemargin fra driften på 6,9 %. Det ordinære overskuddet var 1,67 milliarder Euro.
 
Atter å ha diskontert den antatt negative virkningen av meget sterk yen, vanskeligere forhold i Kina og stadig svake markedsforhold i Europa, har Nissan nedjustert prognosene for hele 2012. I dag har Nissan meldt følgende prognoser til Tokyo-børsen for regnskapsåret som avsluttes 31.mars 2013:
  • Netto inntekter på 96,41 milliarder Euro;
  • Driftsoverskudd på 5,65 milliarder Euro;
  • Ordinært overskudd på 5,35 milliarder Euro;
  • Netto inntekter på 3,14 milliarder Euro;
  • Kapitalkostnader på 5,11 milliarder Euro; og
  • FoU-kostnader på 4,59 milliarder Euro.
Prognosen for salgsvolumet for regnskapsåret 2012 er redusert fra 5,35 millioner enheter til 5,08 millioner enheter, noe som hovedsakelig gjenspeiler den volatile situasjonen i Kina og Europa.
 
 
Note 1: For regnskapsresultatene for første halvår er beløpene i dollar og Euro konvertert av praktiske årsaker for leserne til en vekslingskurs på 100,5 yen/Euro, noe som er gjennomsnittskursen for de første seks månedene i regnskapsåret som avsluttes 31.mars 2013. For resultatene for andre kvartal bygger beløpene på den gjennomsnittlige vekslingskursen for de tre månedene fra juli til september 2012 på 98.3 yen/Euro.