Toyota, Nissan, Honda og Hyundai undertegnet intensjonsavtale om markedsintroduksjon av brenselcellebiler i de nordiske landene

Under en seremoni i København, tirsdag 9.oktober, undertegnet bilprodusentene Toyota, Nissan, Honda og Hyundai en intensjonsavtale med organisasjoner fra de nordiske landene om markedsintroduksjon av brenselcellebiler (FCEV) og en infrastruktur for hydrogenfylling i perioden 2014-2017. Intensjonsavtalen vil fungere som en katalysator for en dialog med publikum og private interessenter i Norge, Sverige, Island og Danmark om å sikre relevant finansiering og støttefunksjoner for å akselerere markedsintroduksjonen.
 
 
Bilprodusentene har investert betydelig i utvikling av FCEV-er i det siste 10-året. Samtidig har infrastrukturselskapene på sin side utviklet hydrogenproduksjonen og fylleteknologier og standarder, særlig i de nordiske landene. 
 
Resultatene er lovende der FCEV-ene i dag gir samme rekkevidde og hurtig etterfylling som konvensjonelle bensindrevne biler. I 2009 undertegnet flere av verdens ledende bilprodusenter en avtale som hadde 2015 som et mulig år for markedsintroduksjon for FCEV-er i regioner der den nødvendige infrastrukturen for fylling av hydrogen er til stede.
 
Nasjonale nettverksorganisasjoner i Island, Norge, Sverige og Danmark har arbeidet aktivt med etablering og planlegging av fyllestasjoner for hydrogen siden 2006 gjennom partnerskapet Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP). Infrastrukturselskapene HYOP AS (Norge), H2 Logic A/S (Danmark) og andre har investert betydelig siden 2006 i åpning av fyllestasjoner for hydrogen i landene og forbereder planer for riksdekkende nettverk etter 2015. 
 
Den rike variasjonen av fornybare energikilder i de nordiske landene er også en sterk basis for bærekraftig hydrogenproduksjon, som i sin tur kan bidra til å lagre og balansere enda større andeler fluktuerende fornybar elektrisitet i de nordiske kraftnettene.
 
Mot 2015 må det tas viktige skritt og beslutninger for å sikre en vellykket markedsintroduksjon. Særlig er engasjementet til de private interessentene som nasjonale energiselskaper og investorer viktige for å realisere utrullingen av infrastrukturen for hydrogen. Regjeringene må i sin tur sikre stabile og langsiktige markedsforhold og mekanismer for å drive fram en koordinert utrulling. Den nordiske intensjonsavtalen vil fungere som katalysator for en dialog mellom de sentrale interessentene om disse emnene.
Partnerne til intensjonsavtalen vil derfor spesifikt satse på samarbeide om:
 
  • Felles innsats for introduksjon av FCEV-er og etablering av en infrastruktur for hydrogenfylling i de nordiske landene fra om lag 2014 til 2017.
  • Argumentering for etablering av den nødvendige offentlige finansieringen og støttemekanismene for FCEV-er og hydrogeninfrastruktur.
  • Engasjementet til bilprodusentenes viktigste nasjonale forhandlere
  • Engasjementet til de viktigste nasjonale energi- og infrastrukturselskapene
  • Bilprodusentene vil satse på en markedslansering av FCEV-er i 2015 eller senere forutsatt at tilstrekkelig infrastruktur er på plass
  • Infrastrukturselskapene vil satse på å introdusere infrastrukturen for hydrogen i perioden 2014 til 2017.
  • Partenes innsats forutsetter etablering av offentlig finansiering og støttemekanismer for FCEV-er og infrastruktur for hydrogen
 
Intensjonsavtalen ble undertegnet under nærvær av den danske samferdselsministeren og direktøren for International Energy Agency, direktoratet for bærekraftig energipolitikk og teknologi under 3GF-konferansen i København.
 
Uttalelser fra utvalgte underskrivere av intensjonsavtalen 
 
Soichiro Okudaira, Managing Officer Toyota Motor Corporation erklærer følgende: 
«De nordiske landene er allerede kjent som verdensledende i avansert fornybar grønn energi som vannkraft og vindenergi. Jeg er glad for at Toyota har muligheten til å delta i dette samarbeidet som søker å fremme hydrogen brenselcelleteknologien, noe som vi ser på som en viktig del av framtiden for bilismen. Som bilprodusent har vi ikke bare utvikling av stadig bedre produkter som møter kundens behov som mål; vår dedikasjon for økomobilitet har sin bakgrunn i selskapets grunnleggende prinsipper om å bidra positivt til samfunnet."
 
 
Tim Dunn, sjef for Advanced Engineering ved Nissan Technical Centre Europe sier:
«Målet med denne intensjonsavtalen er å føre de offentlige organene og private selskapene som kan gjøre hydrogendrevne elektriske biler og infrastrukturen de trenger til en realitet på veiene våre fra 2014-17. Potensialet for hydrogenproduksjon fra de enorme fornybare energikildene som finnes i Skandinavia så vel som støttet som er vist fra myndighetene i Danmark, Norge, Sverige og Island gjør regionen til et naturlig sted å etablere et slikt nettverk på. Nissan ser fram mot å arbeide sammen med partnerne til denne intensjonsavtalen for å bygge et økosystem som vil få brenselcelle elektriske biler til å trives i disse landene.»
 
 
Mitsuhiro Ueno, President, Honda R&D Europe GmbH uttaler:
«København var vært for COP15 i 2009. I dag er vi tilbake her i København for å gjøre bærekraftig transport til virkelighet. Honda er svært stolt over å være med i dette konsortiet i dag. Scandinavian Hydrogen Highway Partnership vil være katalysatoren for å danne grunnlaget for en infrastruktur for helt grønn mobilitet, som er brenselcellebilen. Vi er glad for å kunne være med å dele den gleden som er knyttet til bærekraftig mobilitet i nær framtid sammen med skandinavene og bringe våre brenselcellebiler til Skandinavia i 2015.»
Ulf Hafseld, CEO i HYOP AS sier: 
«Denne intensjonsavtalen signaliserer et viktig steg framover i arbeidet med å introdusere hydrogendrevne biler og en infrastruktur for hydrogenfylling i Norge. For å minimalisere kostandene ved markedsinngangen er den eneste måten å lykkes tett koordinering av introduksjonen av bilene og infrastrukturen, noe denne intensjonsavtalen er et verktøy for.»

Bjørn Simonsen, styreleder, HyNor Norfge uttaler:
«I flere år har vi hatt kontakt med bilprodusentene på individuell basis. At vi nå har denne felles dialogen med flere av verdens ledende bilprodusenter rundt bordet styrker vår innsats og gjør prosessen med å gå framover mer effektiv. Vi har allerede en begynnelse til en infrastruktur for hydrogen og intensjonsavtalen vil bidra til å engasjere viktige aktører i våre respektive land mer proaktivt i de kommende årene mot den kommersielle introduksjonen av FCEV-er i den nordiske regionen."
 
Mikael Sloth, styreleder i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership sier: 
«For de nordiske organisasjonene er denne intensjonsavtalen et viktig steg framover for å sikre vår region som en av de første der hydrogen for transport blir introdusert i markedet. Dette er viktig for å møte de nordiske langsiktige målene for bærekraftig transport. Den kan også bidra til å skape et sterkt og tidlig hjemmemarked for nordiske virksomheter og selskaper innenfor hydrogen og brenselcelleteknologi.» 
 
Ytterligere informasjon 
 
Norge:                    Bjørn Simonsen | bjorn@kunnskapsbyen.no | +47 971 79 821
Sverige: Björn Aronsson | bjorn.aronsson@vatgas.se | +46 70 349 09 58
Island:                    Jón Björn Skúlason | skulason@newenergy.is | +354 863 6510
Danmark:              Flemming Wennike | fw@hydrogenlink.net | +45 2938 3965
 
Bilder fra undertegningen finner du på: 
http://www.scandinavianhydrogen.org/ og http://www.hydrogenlink.net/
 
De undertegnende organisasjonen til den nordiske intensjonsavtalen:

Bilprodusenter
Toyota Motor Corporation (Japan)
Nissan Motor Co. Ltd. (Japan)
Honda R&D Europe GmbH (Tyskland)
Hyundai Motor Company (Sør-Korea)

Hydrogeninfrastrukturselskaper
HYOP AS (Norge)
H2 Logic A/S (Danmark)
Copenhagen Hydrogen Network A/S (Danmark)

Nordiske NGO-er
HyNor (Norge)
Hydrogen Sverige
Icelandic New Energy
Hydrogen Link Denmark Association
Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP)