Nissan med godt overskudd i regnskapsåret 2012

 

Nissan Motor Co., Ltd. har kunngjort de økonomiske resultatene for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013. Nissan har møtt en rekke utfordringer i perioden, men lønnsomheten i fjerde kvartal har likevel medført at selskapet har nådd sitt netto inntektsmål for hele året. Nissan oppnådde også en sterk fri kontantstrøm og styrket sin balanse i regnskapsåret 2012.

10. mai meldte Nissan følgende resultater til Tokyo-børsen, basert på vekslingskurser på 106,8 yen/euro, gjennomsnittskurser for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013:

 • Netto inntekter på 90,17 milliarder Euro
 • Driftsresultat på 4,90 milliarder Euro
 • Ordinært overskudd på 4,96 milliarder Euro
 • Netto inntekter på 3,21 milliarder Euro

I regnskapsåret 2012 nådde Nissan salg rekordhøyt salg på 4.914.000 enheter, opp 1,4 % i forhold til regnskapsåret 2011. Ti nye modeller ble lansert på globale markeder, inkludert nye Altima i USA, Sylphy i Kina og Note i Japan.

Carlos Ghosn, styreleder og CEO for Nissan, sa: "Regnskapsåret 2012 ble preget av både suksess og utfordringer for Nissan. Vi avsluttet året med en sunn balanse, ny rekord hva gjelder globalt salg, forbedret merkeposisjon og styrket tilstedeværelse i kritiske vekstmarkeder. Og like viktig er det at vi har iverksatt mottiltak som setter oss i stand til å takle motvinden som ligger foran oss og gjenopprette god vekst. Når vi nå går inn i det tredje året med forretningsplanen Nissan Power 88 er jeg trygg på at vi har den riktige strategien på plass for å oppnå våre forretningsmål."

Når vi ser på salgstallene for de globale markedene, økte salget i USA med 5,4 % til 1,14 millioner enheter. Salgsvolumet i Kina, der salget av japanske merker har blitt påvirket av landenes uenighet om Senkaku øygruppen, sank med 5,3 % fra forrige år, til 1,18 millioner biler. I Europa, inkludert Russland, var salget 660 000 enheter, ned 7,5 %. I Japan sank salget med 1,3 % til 647 000 enheter. Det ble rapportert sterke resultater fra andre markeder, inkludert Thailand, Brasil og Midtøsten, og det totale salget ble 959 000 enheter, opp 16,3 % sammenlignet med året før.

 

Nissan styrket sin posisjon som den ledende bilprodusenten for elektriske biler og nullutslippsmobilitet i løpet av regnskapsåret. Mer enn 62 000 Nissan LEAF-enheter er solgt på verdensbasis siden bilen ble lansert for et par år siden. I 2012 startet Nissan opp produksjon i USA og Storbritannia for å styrke evnen til økt globalt salg.

Utsiktene for regnskapsåret 2013

De globale salgsprognosene for regnskapsåret 2013 er 5,3 millioner enheter, en økning på 7,8 %. Nissan planlegger lansering av flere nye modeller i regnskapsåret 2013, og blant disse finner vi den første nye modellen under Datsun-merket.

Basert på salgsutsiktene og en vekslingskurs på 122 yen/euro, er de beregnede utsiktene for Nissan i regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2014 som følger:

 • Netto inntekter forventes å bli 91,80 milliarder Euro
 • Driftsresultat forventes å bli 5,74 milliarder Euro
 • Ordinært overskudd forventes å bli 5,45 milliarder Euro
 • Netto inntekter forventes å bli 3,44 milliarder Euro

 

Nye rapporteringsregler

På grunn av endringer i rapporteringsreglene vil Nissan benytte en annen metode for rapportering av sine økonomiske resultater fra inntektsåret 2013 og videre fremover. Konkret vil Nissan skifte til Egenkapitalmetoden for regnskapet som starter i regnskapsåret 2013 for vår Joint Venture mellom Nissan og Dongfeng i Kina. Selv om rapporteringen av netto inntekter vil være uendret under den nye regnskapsmetoden, vil inntektsoppgavene i fremtiden ikke lenger inkludere Dongfeng-Nissan's resultater for inntekter og driftsresultater.

Basert på den nye rapporteringsmetoden meldte Nissan følgende prognoser til Tokyo-børsen, basert på vekslingskurser på 122 yen/euro, for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2014:

 • Netto inntekter forventes å bli 85,0 milliarder Euro
 • Driftsresultat forventes å bli 5,0 milliarder Euro
 • Ordinært overskudd forventes å bli 5,29 milliarder Euro
 • Netto inntekter forventes å bli 3,44 milliarder Euro