Nissan bidrar til bildelingsalternativer innen elektrisk mobilitet

Bilførere i Estland, Tyskland og Spania gis nå muligheten til å oppleve nullutslippsmobilitet når de kjører en elektrisk bil, takket være et fremtidsrettet bildelingsintiativ. Ordningene, som fremhever fordelene ved nullutslippsmobilitet og støttes av verdens ledende elbilpioneer - Nissan, viser seg å bli en stor suksess hos bilførerne, og noen av dem opplever elbil for første gang.

Nissan bidrar til de nye bildelingsavtalene i Tyskland og Estland ved å stille nye LEAF til disposisjon for førerne. Bilførerne er medlemmer som ganske enkelt registrerer seg online og kan booke en fulladet Nissan LEAF i løpet av sekunder ved hjelp av en app på smarttelefon, og de betaler kun for den tiden de bruker bilen. Prisene starter på kun 6 euro per time.

I november 2012 ble det satt i gang en ordning med elbildeling i Essen, Tyskland, som del av Ruhr Auto prosjektet. Med en flåte på 40 elbiler  tilgjengelig for korttidsleie, inkludert 5 Nissan LEAF, er ordningen i Essen det første planlagte nettverket for elbildeling i landet.

Ideen er å bidra til å endre måten innbyggerne beveger seg på i små og store byer, og gi folk en opplevelse og erfaring med elektrisk mobilitet og andre konsepter for urban mobilitet. Bilstasjoner finnes i boligområder og ved stoppesteder for offentlig kommunikasjon slik at innbyggerne får tilgang til et fullstendig integrert og økovennlig mobilitetsnettverk.

"Disse initiativene gir bilføreren tilgang til miljøfordelene ved en elektrisk bil uten at de trenger å kjøpe sin egen elbil. De er ideelle for folk som kun bruker bil en gang i blant, eller folk i bykjerner som har problem med å skaffe egen parkeringsplass," sier Nissans Thomas Hausch, administrerende direktør for Nissan i Tyskland.

Nissan har vært en viktig partner i dette insentivet helt fra starten. Professor Dudenhöffer ved universitetet i Duisburg-Essen som også er initiativtakeren til ordningen, forklarer: "Nissan Europe har støttet prosjektet fra starten og har stilt til disposisjon fem Nissan LEAF som brukerne er meget fornøyde med. Nylig donerte Nissan en av sine hurtigladere. Nissans har vist visjonære holdninger med sin enorme satsning innen elbilteknologi generelt."

I juli 2013 startet den estiske statlige stiftelsen, Kredex, et prosjekt i partnerskap med ELMO Rental for å introdusere en flåte på 24 biler, der 16 av dem var Nissan LEAF, i Tallin og Tartu.

Når en kunde har signert en leieavtale med ELMO (Electromobility in Estonia), kan kunden lokalisere og booke den nærmest tilgjengelige bilen ved hjelp av sin mobiltelefon. Og når den er booket fungerer telefonen også som bilens tenningsnøkkel.

Ordningen har vist seg å være veldig populær. Prisen (6 euro for den første timen, 3 euro for hver påfølgende time og maksimalt 30 euro for 24 timer) inkluderer ubegrenset lading i hele Estlands nettverk av hurtigladere, et av Europas mest dekkende nettverk, der avstanden mellom hurtigladerne aldri er mer enn 50 km. I alt er det installert 160 hurtigladere over hele landet. Resultatet er økt bevissthet rundt fordelene med å eie en elbil, og et konkret bidrag til salget av Nissan LEAF.

Kaija Kullat, en kunde i ordningen, sier: "Alt var mye mer smidig enn hva jeg trodde i utgangpunktet. Bare det å åpne døren med en mobiltelefon er veldig innovativt og en praktisk løsning fordi man ikke trenger å være avhengig av andre eller vente på at nøkkelen blir levert. Siden jeg er en stor fan av elektriske biler, kommer jeg definitivt til å bruke ELMO Rental også i fremtiden."

Begge de to byene har flere utleiesentre der bilene kan returneres og plugges inn i en hurtiglader, klar for neste bruker.

I Barcelona og Madrid har man inngått en avtale der 23 Nissan LEAF er tilgjengelige for timesleie, eller for noe lengre tid. Det er ALD Automotive som står for organiseringen og gjennomføringen og spesielt rettet mot mindre bedrifter som ikke har behov for en permanent bilflåte. I stedetfor kan ansatte benytte Nissan LEAF, plassert rundt omkring i byene, for å komme seg til møter osv.