NISSANS HALVÅRSREGNSKAP 2013

Nissan Motor Co., Ltd. har kunngjort selskapets økonomiske resultater for første halvår av regnskapsåret 2013 avsluttes 31. mars 2014, og resultatet for andre kvartal av regnskapsåret.

Nissans første halvårs resultat for regnskapsåret 2013 (beregnet på grunnlag av valutakurs JPY 130.0/EUR, gjennomsnittlige kurser for finansåret 2013 til i dag):

  • Nettoomsetning: 40,1 milliarder EUR
  • Driftsresultat: 2,04 milliarder EUR
  • Ordinært resultat: 1,78 milliarder EUR
  • Nettoinntekt: 1,46 milliarder EUR
Selv om nettoomsetningen økte med 14,7 % til 40,1 milliarder EUR og nettoomsetningen økte med 6,5 % til 1,46 milliarder EUR, så har Nissan revidert sine proforma prognoser for hele regnskapsåret grunnet svake markedsforhold i Europa, høyere tilbakekallingskostnader og ustabil etterspørsel i flere viktige vekstmarkeder. Selskapet kunngjorde dessuten en rekke organisatoriske endringer hvis formål er å bedre Nissans prestasjoner og sikre at selskapet oppnår 8% driftsmargin som er satt opp som mål i finansplanen Power 88.

«Nissans resultater gjenspeiler økt etterspørsel etter våre nye produkter i Japan og det amerikanske kontinent,» sier Carlos Ghosn, Nissans president og CEO. «Dette ble motvirket av vanskelige forhold i Europa, ustabil etterspørsel i flere vekstmarkeder og høyere tilbakekallingskostnader.»

«Likevel vil selskapets prestasjoner i regnskapsåret gi en positiv fri kontantstrøm og sikre et godt utbytte til aksjonærene,» sier han.

Selskapet utga følgende reviderte proformaprognose fra ledelsen for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2014:

  • Nettoomsetning forventes å bli: 86,15 milliarder EUR
  • Driftsresultatet forventes å bli: 4,62 milliarder EUR
  • Ordinært resultat forventes å bli: 4,19 milliarder EUR
  • Nettoinntekt forventes å bli: 2,73 milliarder EUR