NISSAN RAPPORTERER OM NETTOINNTEKT PÅ 237 MILLIARDER YEN FOR FØRSTE HALVDEL AV REGNSKAPSÅRET 2014

Nissan rapporterer om nettoinntekt på 237 milliarder yen for første halvdel av regnskapsåret 2014

12.11.2014

 

Resultatene for første halvdel av fiskalåret (1.april - 30. september 2014) (TSE-rapportgrunnlag - Kina JV egenkapitalgrunnlag)* 

Første halvdel av regnskapsåret 2014 

(apr.-sep. 2014) 

Sammenlignet med samme periode i fjor 

Nettofortjeneste

¥5,14 billioner

($49,95 milliarder/€37,04 milliarder)

+8,2 %

Driftsoverskudd

¥261,9 milliarder

($2,54 milliarder/€1,89 milliarder)

+18,x %

Ordinært overskudd

¥328,2 milliarder

($3,19 milliarder/€2,36 milliarder)

+41,9 %

Nettoinntekt

¥237 milliarder

($2,30 milliarder/€1,71 milliarder)

+24,9 %

Basert på gjennomsnittlig vekslingskurs for JPY 103/USD og JPY 138,9/EUR

Nissan Motor Co., Ltd. kunngjorde i dag regnskapstallene for første halvdel av regnskapåret 2014, fram til 30. september 2014.

Til tross for flyktige økonomiske forhold på flere markeder dro Nissan fordel av sterk etterspørsel av nye produkter, økende salg på det viktige nord-amerikanske markedet og en gunstig yen-kurs i forhold til amerikanske dollar.

Driftsoverskuddet økte til 261,9 milliarder yen for første halvdel av regnskapsåret 2014, noe som representerer en margin på 5,1 % på nettoomsetningen som økte fra 8,2 % til 5,14 billioner yen i denne perioden.

«Nissan taklet de utfordrende markedsforholdene i første halvdel av regnskapåret, og leverte solide inntekter og fortjeneste som følge av økt etterspørsel for våre nyeste modeller,» sa Carlos Ghosn, President og CEO.

«Nissan er i rute for å nå estimatene for sin totale nettoinntekt for hele regnskapsåret, noe som gjenspeiles i fordelene med vår kontinuerlige produktoffensiv, økonomiske disiplin og synergier fra vår allianse-strategi.»

På proformabasis, inkludert forretningsresultatene for Nissans operasjoner i Kina, har nettoomsetningen for første halvdel av regnskapåret 2014 økt til 5,64 billioner yen, opp 8,2 % fra samme periode i fjor. Driftsoverskuddet økte med 25,7 % i forhold til samme periode i fjor, til 332,6 milliarder yen, noe som ga en driftsresultatmargin på 5,9 %.

Denne økningen gjenspeiler det sterke salget i Nord-Amerika og tegn på stabilisering i Vest-Europa. Dette utligner den lavere etterspørselen i Japan og fortsatt volatilitet i Russland og andre voksende økonomier. Økende etterspørsel for våre produkter, inkludert Qashqai, Rogue og X-Trail, utledet fra CMF-plattformen fra Renault-Nissan Alliance, bidro til de positive resultatene.

I løpet av første halvdel av regnskapsåret 2014 har Nissan solgt 2,58 millioner kjøretøy globalt, en økning på 5,8 % i forhold til samme periode i fjor.

I første halvdel utvidet Nissan også sitt lederskap innen nullutslipp. Totalt salg siden lanseringen av den helelektriske Nissan LEAF har passert 142 000 enheter og er fortsatt den bestselgende elbilen noensinne. Nissan utvidet med en nullutslippmodell innen segmentet for lette nyttekjøretøy med lanseringen av e-NV200 i juni - en modell som tilbyr allsidighet og klasseledende driftskostnader.

Utsiktene for regnskapsåret 2014
Nissan har revidert utsiktene for hele regnskapåret ned med 200.000 enheter til 5,45 millioner. Selv om enhetssalget  forventes å øke ytterligere i Nord-Amerika er dette sannsynligvis mer som følge av redusert salg i Kina og i de framvoksende markedene.

Til tross for et antatt nedgang i antall solgte kjøretøyer vil selskapet opprettholde sine tidligere prognoser for driftsresultat og nettoinntekt, noe som gjenspeiler økt salg i Nord-Amerika, ytterligere kostnadsbesparelser og gunstige valutakurser. Den antatte prognosen for nettoinntekt er revidert litt opp i forhold til den første prognosen som ble sendt til Tokyo-børsen i mai 2014. Antatte valutakurser for hele regnskapsåret er beregnet til 104 yen i forhold til amerikanske dollar og 138 yen i forhold til euro. Selskapet har utstedt følgende utsikter for inneværende regnskapsår, beregnet ut fra egenkapitalmetoden for regnskapsåret 2014 som avsluttes 31. mars 2015.

Nissans utsikter for regnskapsåret 2014 - TSE-rapportgrunnlag - Kina JV egenkapitalgrunnlag 

Nettofortjeneste

10,8 billioner

($103,85 milliarder/€78,26 milliarder) 

Driftsoverskudd

535,0 milliarder

($5,14 milliarder/€3,88 milliarder)

Ordinært overskudd

620,0 milliarder

($5,96 milliarder/€4,49 milliarder)

Nettoinntekt

405,0 milliarder

($3,89 milliarder/€2,93 milliarder)

Beregnet ut fra en valutakurs på JPY 104/1 USD og JPY 138/1 EUR 

*Siden begynnelsen av regnskapsåret 2013 har Nissan innrapportert tall under egenkapitalmetoden for sitt fellesforetak (joint venture) med Dongfeng i Kina. Selv om nettoinntekten forblir uendret under denne regnskapsmetoden, vil ikke lenger driftsregnskap for egenkapitalmetoden inkludere Dongfeng‐Nissans resultater med hensyn til omsetning og driftsoverskudd.