TJEN PENGER PÅ DIN ELBIL - NISSAN STØTTER DANSK ELBILPROSJEKT

Elbilen har et helt spesielt potensial i forhold til elektrisk nett og danske mål for energiflyt. Ikke minst hvis bilen er i stand til å levere strøm fra batteriet tilbake til nettet - som på fagspråket kalles Vehicle-To-Grid (V2G). Selv om V2G åpner opp for mange spennende muligheter, har en kommersiell løsning ikke vært tilgjengelig før nå.

 

Det danske ForskEl-støttede elbilprosjektet, Nikola, har i løpet av de to siste årene undersøkt alle måter om hvorvidt og hvordan elbiler kan støtte det danske elsystem, og dermed virkelig utnytte sitt potensial. 

Blant annet kan bilens opplading avbrytes i belastede perioder da elnettet er i stor bruk, og gjenopptas når det er mindre etterspørsel og strømmen er rimelig, samt at det da er mest hensiktsmessig i forhold til jevn produksjon av energi. Der er også en rekke mer avanserte muligheter der bilen kan hjelpe til med å understøtte spenning, frekvens og fasebelastning i nettverket den er tilsluttet.

Billigere strøm eller fortjeneste 

For elbileiere kan aktiv bruk av V2G bety rimeligere strøm - eller rett og slett en fortjeneste ved å koble sin bil til elnettet.

Selv om flere demonstrasjoner har påvist det store potensialet i V2G, har denne muligheten inntil nå ikke vært understøttet i noen elbil på markedet - det er først nå en kommersiel løsning i en serieprodusert elbil er tilgjengelig.

Nissan kan sammen med spanske Endesa levere en løsning som kan levere V2G ved hjelp av en Nissan LEAF eller den større elbilen e-NV200. I forbindelse med demonstrasjonen av denne teknologien i Danmark, har Nissan og Endesa støttet prosjektet med lån av henholdsvis to Nissan LEAF elbiler. Projektet settes igang like etter sommeren og det vil være mulig å følge resultatene gjennom Nikola-prosjektets hjemmeside: http://www.nikolaproject.info/ 

Nikola er et dansk forsknings- og demonstrasjonsprosjekt med fokus på synergiene mellom det danske elnett og elbilen, som har et spesielt potensial i fremtidens intelligente og fleksible energisystem.Projektet er et samarbeid mellom Danmarks Tekniske Universitet, energiselskapet SEAS-NVE og teknologibedriftene NUVVE og EURISCO.