PERFEKT LYDNIVÅ: NISSAN LEVERER ELBILEKSPERTISE TIL eVADER PROSJEKT OM VARSELSYSTEM FOR FOTGJENGERE

  • Nissan leverer elbilekspertise til det EU-støttede eVADER-prosjektet
  • Nissan LEAF-konseptet viser den potensielle nye generasjonen varselsystem for elbiler
  • Systemet løser sikkerhetsproblemer med stillegående elbiler samtidig som støyforurensningen minimaliseres

I et forsøk på å forbedre fotgjengervarselssystemet for elbiler har Nissan inntatt en ledende rolle i det EU-støttede eVADER-prosjektet for å skape et banebrytende varselsystem for fotgjengere.

 

Last ned varslingen her HER

I samarbeid med 10 andre konsortiummedlemmer har Nissan skapt en potensiell ny generasjon varselteknologi for elbiler som produserer effektiv og målrettet varsling for fotgjengere og andre sårbare trafikanter, samtidig som løsningen har minimal støyforurensning.

Fotgjengervarselteknologien er for tiden et viktig tema ettersom det økende salget av elbiler har ført til diskusjoner om fordelene og ulempene med stillegående elbiler. Det lave støynivået har vært ansett som en sterk fordel ettersom det også kan bidra til en drastisk reduksjon av støy.

 

Som en av de ledende produsentene på elbilmarkedet og utvikler av Approaching Vehicle Sound for Pedestrians (VSP), standardutstyr på alle elbiler fra Nissan, har selskapet gjort dette forskningsområdet til en av sine viktigste prioriteringer.

  

David Quinn, Nissans e-VADER Project Leader sa: "Sikkerheten til fotgjengere er svært viktig for Nissan, derfor har vi allerede installert fotgjengervarsel i våre elbiler som et forebyggende tiltak. Vi er opptatt av å bruke vår lange erfaring og gode kompetanse innen dette feltet, til å utforske mulige systemer. Vår målsetting har vært å finne en optimal balanse mellom biler med lavt støynivå samtidig som vi opprettholder lav støyforurensning, noe som er en av de største fordelene med våre elbiler."

Nissan har spilt en viktig rolle i å bringe elbilteknologi til massemarkedet. I 2010 ble Nissan LEAF lansert globalt som den første masseproduserte helelektriske elbilen, noe som revolusjonerte bilverdenen. 

Som en ledende partner i eVADER-prosjektet, som tok tre år å gjennomføre, benyttet Nissan sin elbilekspertise til å integrere en rekke teknologier inn i demobilen, og målet var å sikre at lydnivåene var hørbare, samtidig som støyforurensningen ble minimalisert.

Den endelige versjonen av systemet har et integrert kamera i frontruten som gjenkjenner fotgjengere, syklister og ande trafikanter. Når systemet registrerer en trafikant vil seks høyttalere avgi et lydsignal som er ment å varsle trafikanten. Lyden er inntil fem dB lavere enn lyden av en vanlig bensin-eller dieselbil. 

Nissan integrerte dette systemet i en Nissan LEAF for testkjøring og bilen ble benyttet til å vise frem det ferdigstilte varselsystemet under et arrangement i Barcelona i desember 2014, der det ble godt mottatt av synshemmede.

Forskningen og resultatene fra dette prosjektet vil sannsynligvis benyttes til å forme fremtidig EU-lovgivning om fotgjengervarsling.

Les mer om eVADER-prosjektet på http://evader-project.eu/

Les mer om Nissans utvalg av elbiler og selskapets forpliktelse til bærekraftig og innovativ mobilitet påwww.nissan.eu/experience-nissan.html 

eVADER konsortiummedlemmer:

Applus IDIADA

SzM, TU Darmstadt

Siemens Industry Software NV (tidligere LMS International)

Austrian Institute of Technology AIT (tidligere Österreichisches Forschungs- & Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.)

TNO

INSA Lyon

Nissan Motoring Manufacturing UK Ltd

Renault

PSA Peugeot Citroёn

CONTINENTAL Automotive France SAS (CAF)

European Blind Union (EBU)