NISSAN STØTTER LADEPARK I GEIRANGER

Geirangerfjorden er på UNESCO´s verdensarvliste og som en del av flere tiltak for å ivareta naturen og miljøet i området, har man satt igang prosjektet «"Grøn Fjord". Dette innebærer blant annet utviklingen av en ladepark for elbiler der Nissan stiller med en hurtiglader. Offisiell åpning var lørdag 28. august.

 

Nissan er ledende innen salg av elbiler, både i Norge og globalt. Bilprodusenten var tidlig ute med lansering av elbil i en fase da det fortsatt var uvisshet rundt markedet for nullutslippsbiler. Satsning på nullutslippsbiler er et av hovedsatsningsområdene for Nissan og flere andre bilprodusenter har fulgt etter. Markedet øker påi alle kontinenter, og lokale, regionale og nasjonale beslutninger om å investere i ny og miljøvenlig teknologi, bidrar også til større utvikling.

"Grøn fjord"

Geirangerfjorden er noe av det mest norske som finnes. Fantastisk natur, fjord og fjell. Det var en lett beslutning for Nissan å takke ja til å delta i å investere i utviklingen av en ladepark der. Nissan har utviklet egne ladere med CadeMo ladeteknologi, som finnes på alle Nissan elbilmodeller, og flere andre. Men for å sørge for at flere elbileiere kan benytet ladestasjonen, installerte vi også CCS-ladestandard i et samarbeid med Volkswagen.

 

"Grøn fjord" er et samarbeid mellom flere for å skape en bærekraftig utvikling av menneskelig aktivitet i verdensarvområdet. Man vil jobbe for å fremme natur, kultur og miljø, og ønsker å være et internasjonalt fyrtårn i et slikt arbeid. Nissan jobber også målrettet for å redusere utslipp og være med på å utvikle transportsektoren i denne retning, og i rask takt. Nullutslippsbiler vinner stadig større terreng blant kunder som opplever at dette er et godt alternativ både miljømessig og økonomisk.    

 

Nissan har bidratt til over 80 hurtigladere i Norge

Nissan har bidratt aktivt i å utvikle hurtigladeinfrastrukturen for elbiler i Norge. I samabeidet med KIWI har man etablert rundt 60 hurtigladere ved utvalgte KIWI-butikker over hele landet. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet offisielt prosjektet 1. april 2014. Den første laderen kom opp høsten 2014, og om få uker er siste lader på plass. Dette er et nasjonalt nettverk og den største satsning på hurtigladestasjoner for elbiler i Norge. I tillegg til samarbeidet med KIWI, har mange av Nissanforhandlere satt opp hurtigladere, samt at vi i samarbeid med McDonalds også har satt opp over 10 ladere.

 

Universell landing 

Hurtigladerne, som leveres av Nissan, kan lade opp et normalt batteri inntil 80 prosent på kun 30 minutter. Nissan har utviklet en hurtiglader som ivaretar CHAdeMO-standard (som Nissan, Citroen, Mitsubishi og Peugeot benytter), AC-standarden som brukes av Renault og CCS-standarden til Volkswagen og BMW. Tesla vil også ha mulighet for å lade på CHAdeMO-standard ved bruk av adapter. Det finnes ingen andre eksisterende hutigladere i dag med tre ladeløsninger, og ladere med alle ladestandarder vil være et forenklende ledd i elbilisters hverdag.

Firmaet Infratek står for installeringen av hurtigladerne og Fortum er ansvarlig for driften i etterkant. Det samme gjelder for laderen som nå er satt opp i Geiranger. 

For oversikt over hvilke hurtigladere som er åpnet og hvor de ligger, finner du her blant annet her:http://www.elbil.no/elbilfakta/elbillading/hurtigladekartet