NISSAN VIL TILBY EN AV BRANSJENS MEST OMFATTENDE KUNDELØFTER

  • Nissan er først ute med å sette i gang et kundeløfte i hele Europa 
  • Økt åpenhet og konkurransedyktige priser er hjørnesteinen i Nissan sin kundeforpliktelse 
  • Skal være i drift hos 2500 forhandlere innen 2018 - 450 steder innen mars 2016 

Nissan kunngjorde i dag et nytt europeisk initiativ innen kundeopplevelse som vil gi en av bilindustriens mest omfattende endringer innen kundeservice. Programmet vil hovedsakelig bestå av et nytt kundeløfte som vil levere et konsistent servicenivå i hele Europa, samt omfattende endringer hos 2500 forhandlere. Dette initiativet setter kunden i sentrum for alt Nissan gjør.

 

For første gang har en bilprodusent skapt et regionalt kundeløfte, noe som signaliserer Nissan sin forpliktelse om å sørge for større åpenhet med hensyn til servicemarkedsupport, priser og service. I Nissan Nordic Europe vil det nye kundeløftet introduseres i løpet av 2016. Detaljene rundt kundeløftet og hva dette vil bety for Nissan sine kunder, vil tilpasses de nordiske og baltiske markedene. 

 

Lanseringen av Nissan kundeløfte i alle større europeiske markeder i 2015 underbygges av den pågående utrullingen av det nye butikkonseptet hos forhandlerne. Utrullingen skal gjennomføres hos 450 forhandlere innen slutten av mars 2016, og hos hele forhandlernettverket på 2500 forhandlere innen 2018. Endringene hos dem som har deltatt i prøveprosjektet, viser gode resultater innen kundeopplevelse og begeistring, noe som har ført til økt tilfredshet og salg.

 

Den gjennomsnittlige kunden besøker i dag forhandlere kun én gang før de kjøper bil, ned fra fem besøk for ti år siden, og det å skape positive kundeopplevelser i utstillingslokalet har aldri vært viktigere for bilprodusentene. Samtidig kan heller ikke bilprodusentene ignorere påvirkningen e-handelrevolusjonen har på den tradisjonelle salgsmetoden.  I utvalgte markeder har Nissan tatt i bruk innovative teknologier som «e-vision», et videodiagnoseverktøy for kunder med dårlig tid, der mekanikeren kan gå igjennom bilen og vise kunden hva som evt. bør utbedres via videoen. Dette fører til større åpenhet rundt bilservice.

  

Guillaume Cartier, Senior Vice President for Sales and Marketing, Nissan Europe kommenterer: «Nissan er stolte over å være en av de ledende bilprodusentene på dette området når vi nå endrer offline og online butikkopplevelser ved å sette kunden i sentrum for alt vi gjør. Internett har revolusjonert måten mennesker søker etter og kjøper biler, og har dermed gjort markedet mer åpent. Dette tvinger bilprodusentene til å revurdere måten de samhandler med kundene. Nissan har stor fokus på kundeopplevelse og setter design, tillit og teknologi i sentrum for å forbedre vår butikkopplevelse - både fysisk og digitalt.»

 

Cartier fortsetter: «Kvalitet og tillit er Nissan-merkets kjennetegn og vi mener at våre standarder skal gjelde på alle markeder, uansett hvor kundene bor. Vi er spente på de første resultatene fra disse initiativene med hensyn til vår virksomhet, og vi er 100 % forpliktet til å gi våre kunder full åpenhet og tillit ved kjøp og eierskap av en Nissan-bil.