NISSAN IDS CONSEPT: NISSANS FREMTIDSVISJON FOR ELDRIVNE BILER OG AUTONOM KJØRING

Under bilutstillingen i Tokyo i dag avslørte Nissan en konseptbil som viser merkets fremtidsvisjon for elbiler og autonom kjøring (selvkjørende biler): Nissan IDS Concept.

Carlos Ghosn, president og CEO hos Nissan, uttalte: «Nissans kommende teknologi vil revolusjonere forholdet mellom bil og fører, samt fremtidig mobilitet.»

Som en ledende bilprodusent innen utvikling av elbilteknologi befester Nissan nok en gang sin posisjon som en av de mer innovative bilprodusentene i verden. Ved å integrere avansert styrings- og sikkerhetsteknologi med topp moderne kunstig intelligens (AI), er Nissan blant de ledende innen utvikling av praktiske og reelle applikasjoner innenfor autonom kjøreteknologi.

 

I august 2013 sa Ghosn at Nissan planlegger å innføre autonom kjøreteknologi på flere biler innen 2020 og merket er allerede godt i gang med å nå dette målet.

Nissan Intelligent Driving er Nissans konseptbil for autonom kjøreteknologi og representerer det Nissan tenker neste generasjon kjøretøy vil være. «Nissan Intelligent Driving forbedrer førerens evne til å se, tenke og reagere. Teknologien kompenserer for menneskelige feil, noe som forårsaker over 90 % av alle bilulykker. Dette gjør kjøringen sikrere, renere, mer effektiv og morsommere», fortsatte Ghosn. 

 

Nissans IDS-opplevelse 

Enkelte har sammenlignet en fremtid med autonom kjøring med å leve i en verden der transportbånd ganske enkelt transporterer mennesker fra A til B, men Nissan IDS Concept gir deg en ganske annen fremtidsvisjon. Selv om føreren velger «Piloted Drive» og overlater kjøringen til bilen, vil bilens ytelse - fra akselerasjon til bremsing og svinging - imitere førerens stil og preferanser.

 

I «Manual Drive» har føreren full kontroll. Akselerasjonen er trinnløs, lineær og kurvekjøringen er raffinert og spennende. Men Nissan IDS Concept fortsetter allikevel førerassistansen med blant annet sensorer som kontinuerlig overvåker forholdene, denne assistansen er tilgjengelig selv om føreren styrer bilen. I faresituasjoner vil Nissan IDS Concept assistere føreren for å unngå en kollisjon.

 

I tillegg til å lære nye ting vil den kunstige intelligensen i Nissan IDS Concept også kommunisere om informasjon om trafikkforhold, førerens timeplan til personlige interesser – den kunstige intelligensen i Nissan IDS Concept vil skape en kjøreopplevelse som er både komfortabel, morsom og sikker.  

«Vi kjører sammen»  

«Et viktig moment med Nissan IDS Concept er kommunikasjon. For at autonom kjøring skal være reelt må samfunnet vurdere kommunikasjonen mellom bil og mennesker. Designet bak Nissan IDS Concept er Nissans visjon om autonom kjøring sammen med slagordet: Together, we ride», sier Mitsunori Morita, designdirektør hos Nissan. 

 

To interiørvalg lar føreren oppleve kjøringen på ulike måter   

«Nissan IDS Concept har ulike interiørvalg avhengig av om føreren velger «Piloted Drive» eller «Manual Drive». Dette var noe vi mente var helt nødvendig for å uttrykke vår idé om autonom kjøring», fortsetter Morita.

 

Selv om dette er en kompakt bil gir den lange akselavstanden i Nissan IDS Concept komfortabel seteplass for fire voksne personer. Men kupeen blir enda romsligere når føreren velger «Piloted Drive». I denne modusen vil rattet trekkes inn mot midten av instrumentpanelet og en stor flatskjerm dukker opp. Ulike kjørerelaterte operasjoner styres av den kunstige intelligensen, samt førerens stemme og bevegelser. Interiøret består av naturlige materialer som mesh skinn  og lyses opp av en myk belysning. Alle fire seter roterer litt innover, noe som forenkler samtalen passasjerene imellom.

 

Når føreren velger «Manual Drive» endres det romslige interiøret slik at føreren har full kontroll. Alle seter er vendt fremover. Rattet dukker opp sammen med instrumenter og frontruteprojeksjon som viser kjørerute og annen kjøreinformasjon. Interiørbelysningen skifter til blått og stimulerer konsentrasjonsevnen. Nissans bruk av hule A-stolper bidrar til bedre sikt ved å redusere blindsoner og gir en følelse av romslighet.

 

«Det handler om å gi føreren flere valgmuligheter og bedre kontroll i alle situasjoner. Og føreren vil fortsatt være det viktigste innen vår teknologiske utvikling», sa Carlos Ghosn under pressekonferansen.

 

Å skifte til «Manual Drive» er enkelt via en bryter mellom forsetene kalt PD Commander. Dette er den eneste styreenheten som føreren fysisk kan operere når bilen er i «Piloted Drive» - når føreren er klar til å ta over styringen må det en fysisk handling til. 

 

Eksteriørdesign – kommunikasjon som skaper tillit og harmoni    

For at autonom kjøring skal bli en suksess må folk stole på teknologien. Gjennom innovativ kommunikasjon skaper Nissan IDS Concept tillit, også for de som ikke sitter i bilen. Ulik eksteriørbelysning og varslinger gjør fotgjengere og andre oppmerksomme på bilen. Bilens sølvfargede linjer er for eksempel et LED-lys som Nissan kaller Intention Indicator. Når det befinner seg fotgjengere eller syklister i nærheten vil linjene lyse rødt og dermed varsle om at bilen er oppmerksom på dem. Andre varslinger kan komme fra instrumentpanelet som blinker meldinger som «etter deg» til fotgjengere gjennom frontruten. Dette kommunikasjonssystemet signaliserer en ny bilfremtid. 

 

Avansert aerodynamisk ytelse for lengre rekkevidde   

Designdirektør Mitsunori Morita sier: «Når Nissan Intelligent Driving-teknologien er tilgjengelig på produksjonsmodeller, vil elbiler få enda lenger rekkevidde på en enkelt lading. Dette vil selvsagt kreve videre utvikling av batteriene, men den aerodynamiske ytelsen er også svært viktig. Vi integrerte vår mest avanserte teknologi for areodynamikk i utformingen av Nissan IDS Concept.»

 

Høyden på karosseriet i karbonfiber ble redusert til 1380 mm, noe som  reduserte luftmotstanden betydelig. Ved å plassere hjulene nærmere hjørnene ble interiøret optimalisert og enda romsligere. Nissan valgte store hjul for høy ytelse og sportslig utseende, men benyttet svært tynne dekk for å redusere luft- og rullemotstanden. Hjulene har tynne ribber som skaper bittesmå luftvirvler på hjulets overflate. Dette designet bidrar til en jevn luftstrøm. 

 

Revolusjonerende elbilteknologi for langkjøring   

Under Nissans årlige aksjonærmøte i juni sa Executive Vice President, Hideyuki Sakamoto, følgende:: «Vår nullutslippstrategi er sentrert rundt elbiler. Vi søker å forbedre drivlinjeteknologiene for elbiler, slik som motorer, batterier og omformere, noe som gjør at vi kan masseprodusere og markedsføre elbiler som tilsvarer eller er bedre enn bensindrevne biler.»

 

Nissan IDS Concept er utstyrt med et 60 kWh batteri med høy kapasitet, og takket være den enestående aerodynamikken, lav bakkeklaring, flytende form og redusert vekt som følge av karosseriet i karbonfiber, er bilen designet for å oppfylle behovet for langkjøring. Andre teknologier på Nissan IDS Concept inkluderer «Piloted Park» som kan styres via en smarttelefon eller et nettbrett, samt trådløse ladeteknologier. Med disse teknologiene kan føreren overlate parkering og lading til bilen. 

 

Nissans målsettinger – null ulykker og nullutslipp 

For at vårt bilbaserte samfunn skal være bærekraftig, må komplekse problemstillinger som bærekraftig energiforsyning, klimaendringer, luftforurensning og trafikksikkerhet settes på dagsordenen. Hos Nissan har vi satt null ulykker og nullutslipp som målsettinger i vårt arbeid for å skape et bærekraftig bilbasert samfunn.

 

Over 90 % av trafikkulykkene er forårsaket av menneskelige feil. Det omfattende sensorsystemet og den kunstige intelligensen i Nissan IDS Concept er utformet for å gi bedre sikkerhet sammenlignet med en fører. Denne teknologien bringer oss et skritt nærmere målet om null ulykker. 

Elbiler har nullutslipp og batteriene kan lagre energi fra fornybare kilder og omdanne dette til elektrisitet til hjem og bygninger. Ettersom antall elbiler øker vil hele samfunn dra nytte av denne energikilden som en del av en bærekraftig energiplan. Og når elbiler spiller en sentral rolle innen energiforsyning vil vi komme mye nærmere et nullutslippsamfunn.

Nissan mener at Nissan IDS Concept vil utvikles til en ledende innovasjon for neste generasjon mobilitet gjennom vår søken etter å gjøre disse målsettingene til en realitet.

Med Nissans mest avanserte sikkerhet, kjørekontroll og elbilteknologi via kunstig intelligens, er Nissan IDS Concept et spennende konsept for en fremtid med null ulykker og nullutslipp.