ENERGI TIL FOLKET: NISSAN OG ENEL LANSERER DEN FØRSTE TESTINGEN AV SMARTE STRØMNETT

  • Elbilen er i ferd med å bli et «energisenter» der fornybar energi blir utnyttet og lagret av bilen
  • Nissan vil starte testingen av smarte strømnett i samarbeid med energileverandøren ENEL 
  • Over 200 000 solgte Nissan LEAF

Under COP21-klimakonferansen i Paris denne uken kunngjorde Nissan utviklingen av et innovativt strømnett som lar førerne betjene sine individuelle «energisentre» med muligheten til å lagre, bruke eller returnere elektrisitet til strømnettet.

 

Nissan vil starte testingen av smarte strømnett i samarbeid med den multinasjonale energileverandøren ENEL.

Som en del av dette banebrytende samarbeidet har Nissan og ENEL forpliktet seg til å utforske:

-       Presentasjon av denne teknologien på det europeiske markedet

-       Utvidet bruk av «brukte» elbilbatterier for statiske bruksområder

-       Utforming og evaluering av potensielle rimelige energi- og mobilitetspakker

«Vehicle-to-grid» (kjøretøy-til-strømnett) lar kundene ta kontroll over egen energibruk, og kunne unngå høye tariffer og samtidig generere økonomisk gevinst.  

Ved å bruke en spesiell toveis lader og energistyringssystem utviklet av Nissan i samarbeid med ENEL, kan LEAF-eiere koble til i perioder med lav etterspørsel og rimeligere tariffer, og deretter  velge å bruke den lagrede energien i elbilbatteriet hjemme når tariffene er høyere, eller frigi energien til strømnettet med økonomisk gevinst.

«Våre kunder er ikke ukjente med merverdi ettersom Nissan LEAF tilbyr en enestående verdi med et forbruk på 3 britiske cent pr. kilometer. Og nå, med lanseringen av smart V2G-teknologi kan vi la bilførerne ta kontrollen over sitt eget strømforbruk, og stimulere til bedre bruk av fornybar energi og samtidig tilby økonomisk gevinst til de som bytter til elbil.

«De personlige fordelene med dette er tydelig, men vi tror dessuten at denne teknologien kan bidra til en renere energi-infrastruktur for kommende generasjoner.»  

Nissan, verdensledende innen salg av elbiler med over 200 000 solgte Nissan LEAF globalt, fortsetter å lede vei med ny teknologi innen nullutslippmobilitet og ved å utnytte det fulle potensialet i elbilbatterier med ENEL toveis ladeteknologi.

Les mer om Nissans produkter, tjenester og selskapets forpliktelse til bærekraftig og innovativ mobilitet påwww.nissan.eu/experience-nissan.html