NISSAN INNGÅR ET SAMARBEID MED ENEL FOR Å BRUKE ELBILER SOM MOBILE ENERGIKILDER

  • Den første testingen av elbiler med integrert «vehicle-to-grid»- teknologi er underveis
  • «Vehicle-to-grid»-teknologien (V2G) vil kunne brukes til å redusere kostnader, effektivisere og stabilisere strømnettet

I dag, under den 21. FNs klimakonferanse (COP21), i Paris, kunngjorde den ledende elbilprodusenten Nissan og ENEL et samarbeid som vil kunne revolusjonere måten forbrukere og virksomheter styrer energibruken sin på. De to firmaene har gått sammen om å utvikle et V»G-system (bil-til-strømnett) som vil gjøre det mulig for elbileiere å operere som individuelle energistasjoner som kan bruke, lagre og føre strøm tilbake til nettet.  

 

Tester er allerede underveis for å se om kjøretøy med integrert strømnett kan være en viktig løsning for fremtiden. Det er første gang i historien at denne type testing gjennomføres, og vil vise hvordan elbiler kan bidra aktivt til energimarkedet og samtidig være økonomisk gunstig for elbileiere.

 

Paul Willcox, Nissan Europe Chairman, kommenterte: «Nissan er verdens ledende elbilprodusent. Vi har vært med lenger enn noen andre bilprodusenter, vi har solgt flere elbiler enn noen andre, og vi har omfattende og troverdige planer for fremtiden.» 

«Vårt banebrytende samarbeid med ENEL er et perfekt eksempel på slike planer der vi bruker elbilen til å levere strøm til boligen eller kontoret. Dette betyr til syvende og sist at elbiler nå kan bli en integrert del av våre nasjonale strømnettsystemet over hele Europa.»

Han fortsatte: «En bærekraftig transportfremtid krever bedre koblinger mellom kjøretøy, forsyningstjenester, fornybare energikilder og bygninger. Derfor er dagens kunngjøring viktig - det er et første skritt i retning av et integrert økosystem innen bilindustrien, utover det å bruke bilen til transport. Avtalen med ENEL gruppen vil sette igang bruken av V2G og først testland er  Danmark, som vil etterfølges av Tyskland, Nederland og deretter Nord-Europa regionen.»

Ernesto Ciorra, Chief Innovation Officer, Enel uttaler: «Vi ser elbiler som en hjørnestein innen fremtidig energistyring ettersom de vil tilby mye mer enn bare mobilitetsløsninger. Teknologier som V2G har potensialet til å endre energisystemene og vi er stolte over å samarbeide med Nissan for å utvikle dette fremover. Med økt press på strømnettet og et overforbruk av fossilt drivstoff gir implementeringen av V2G gi elbileiere muligheten til å lagre og levere grønn energi tilbake til strømnettet. Dette er en viktig tid for elbilmobilitet.» 

«Denne avtalen mellom ENEL gruppen og Nissan vil gjøre det mulig å få på plass tjenester som kan balansere strømnettet og belastningen på dette, og bidra til bedre klimaløsninger. Det er på linje med Enels målsetninger, og vi ser frem til å sette igang», fortsetter Ciorra.

V2G-teknologien (bil-til-strømnett)  integrerer elbiler i det nasjonale strømnettet når de står ubrukt. Dette gir elbileiere og virksomheter med store elbilflåter muligheten til å bruke bilene som mobile energisentre. Ved å bruke dette systemet kan Nissan LEAF-eiere koble til i perioder med lav etterspørsel og i mange land mye rimelige tariffer, der de deretter kan velge å bruke den lagrede energien i elbilbatteriet hjemme når tariffene er høyere, eller selge tilbake energien til strømnettet med en økonomisk gevinst.

For eksempel i Frankrike, der det finnes over 38 millioner kjøretøy og der kapasiteten på produksjon av elektrisk kraft ligger på 130 GW, vil en fremtid der alle kjøretøy på veien er elbiler/PHEV gjøre at integreringen av kjøretøyene til strømnettet kunne generere et virtuelt kraftanlegg på inntil 380 GW (3 ganger den nasjonale produksjonskapasiteten av elektrisk kraft i Frankrike.

«Avtalen mellom Nissan og Enel viser også til andre mulige samarbeid om energiløsninger, som gjenbruk av batteripakker, samt bruk av nye batteripakker, som ladestasjoner», avsluttet Willcox.

Les mer om Nissans produkter, tjenester og selskapets forpliktelse til bærekraftig og innovativ mobilitet påwww.nissan.eu/experience-nissan.html