OPPDATERT KUNNGJØRING MED HENSYN TIL STATUS FOR JORDSKJELVET I JAPAN OG VIRKNINGEN PÅ NISSANS VIRKSOMHET I EUROPA

Den følgende kunngjøringen er den foreløpig siste oppdateringen om Nissans virksomhet i Europa etter jordskjelvet i Japan, og er et tillegg til en oppdatering kunngjort av Nissan Motor Co. Ltd. Alle oppdateringer som omfattes av denne kunngjøringen gjelder fra dagens dato. Etter hvert som situasjonen fortsetter å utvikle seg vil Nissan Europe sende ut rutinemessige oppdateringer ved behov.

Ansatte


- Nesten alle Nissans ansatte på forretningsoppdrag eller -reise i Japan har reist hjem til sine hjemland. De gjenværende i landet fra Nissan Europe returnerte senest 19. mars.
- Vi har fått bekreftet at alle Nissan Europes medarbeidere er trygge, og vi vil sende tilbake ansatte og deres familier fra Japan. Vi vil opprettholde nær kontakt med disse. I den aktuelle situasjonen er alle forretningsreiser til Japan utsatt. Nissan er klar over at en rekke nasjonale myndigheter har anbefalt sine borgere å vurdere å forlate stor-Tokyo-området eller Japan helt og holdent. Nissan er i dialog med hver enkelt av de europeiske ansatte angående deres personlige valg, og vil støtte deres beslutning om å bli værende eller reise hjem.
Hjelpetiltak etter jordskjelvet
• Som et svar på det voldsomme jordskjelvet og den påfølgende tsunamien som har rammet Japan donerer Nissan Europe 1 million USD i kontanter og tjenester for å støtte hjelpearbeidet etter jordskjelvet.
• Inkludert 1 million USD (¥80 millioner) som er bevilget fra Nissan Europe, vil Nissans globale bidrag nå mer enn 3,75 millioner USD (¥400.000.000 millioner) i kontanter og tjenester. Dette omfatter donasjoner fra globale og regionale selskaper, ansattes gaver, samt levering av 50 biler for å støtte hjelpeorganisasjoner i de berørte områdene.

Anlegg/Produksjon

- Alle produksjonsanleggene til Nissan Europe er operative og vil fortsatt være i drift etter de oppsatte produksjonsplanene inntil nærmere beskjed kommer.
- Selv om alle anleggene i Japan, bortsett fra motorfabrikken i Iwaki, har klart å reparere skadene på anleggene og/eller utstyret, tar det tid å få i gang leveransene av deler fra våre leverandører.
- Iwaki-fabrikken opplever stadig etterskjelv som påvirker regionen sterkt, og gjenopprettingsaktiviteten forventes derfor å ta lengre tid her enn ved de andre fabrikkene.
- Våre driftsplaner framover ser ut som følger:
- Oppama-fabrikken, Tochigi-fabrikken, Yokohama-fabrikken og Nissan Shatai restarter sin virksomhet mandag 21. mars. (NB: Deler av Yokohama- fabrikken gjenopptok driften 13.mars)
- Kyushu-fabrikken og Nissan Shatai Kyushu gjenopptok produksjonen torsdag 17.mars og fredag 18.mars. Produksjonen vil opprettholdes så lenge forsyningslageret varer. o Nissans JATCO Fuji-fabrikk og Fujinomiya-fabrikken som produserer girbokser, har rapportert om delvis skade på bygninger og utstyr. Driften er utsatt og skaden blir nå vurdert.

Billevering / Påvirkning på den europeiske produksjonen


- Nissan Europe forventer ingen kortsiktig virkning på salget eller tilgangen på biler på grunn av:
- Om lag 80 prosent av bilene som blir solgt i regionen produseres i Europa. o Produksjonsanleggene har tilstrekkelig med bildeler til å opprettholde salget og kundeleveransene i minst 6 uker. o Tilstrekkelige forsyninger til å opprettholde produksjonen er allerede transportert til Europa.
- På grunn av leveringsstansen i Japan forventer vi at det vil oppstå noen forsinkelser på mellomlang sikt, men det er for tidlig å fastslå størrelsen på denne effekten.

Etter hvert som situasjonen fortsetter å utvikle seg vil Nissan Europe sende ut rutinemessige oppdateringer ved behov.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med:
Frode Langli, Marketing Manager, Nissan Nordic Norge, +47 916 89 683, flangli@nissan-europe.com
Om Nissan i Europa
Nissan har om lag 12 500 ansatte i sin europeiske virksomhet innenfor design, forskning og utvikling, produksjon, logistikk og salg og markedsføring. I kalenderåret 2010 solgte selskapet 555 000 biler i 47 markeder i Vest- og Øst- Europa inkludert Russland. I tillegg produserte selskapet totalt 527 966 biler i sine fabrikker i Spania og Storbritannia.
Nissan Nordic Europe er Nissans import- og markedsorganisasjon for Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Selskapet har omkring 170 ansatte og har sitt hovedkontor i Finland.