NISSANS NETTOINNTEKT PÅ 45 MILLIARDER YEN I TREDJE KVARTAL FOR SKATTEÅRET FOR 2009

YOKOHAMA (9. feb. 2010) – Nissan Motor Co., Ltd., kunngjorde i dag sine resultater for tredje kvartal, samt for de første ni månedene av skatteåret 2009, som avsluttes 31. mars 2010. I tredje kvartal var konsolidert nettoinntekt etter skatt på 45 milliarder yen (US $ 480 millioner, 340 millioner euro). Disse resultatene, som er bedre enn forventet, skyldes i hovedsak et økt salgsvolum som er drevet av effektive vrakpantkampanjer i de største markedene, en økning i salgsvolumet for Kina og en effektiv gjennomføring av tiltak for å omgå den globale finanskrisen.

Nettoomsetningen i tredje kvartal var på 1,9962 billioner yen (US $21,33 milliarder, 15,01 milliarder euro), en økning på 9,9 % sammenliknet med tredje kvartal 2008.  Driftsoverskuddet beløp seg til 134,1 milliarder yen (US $1,43 milliarder, 1,01 milliarder euro), og driftsmarginen endte på 6,7 %. Ordinært overskudd var på 112,7 milliarder yen (US $1,20 milliarder, 850 millioner euro).

“Våre resultater fra tredje kvartal i skatteåret 2009 er oppløftende og viser at våre tiltak har fungert” sa Nissan President og CEO Carlos Ghosn. “Til tross for et positivt kvartalsresultat, tror vi fortsatt at den globale finanssituasjonen er ustabil og usikker, noe som gjør at vi fortsatt kommer til å opptre varsomt inntil vi ser klare tegn på at økonomien bedrer seg på global basis.”

Nissan solgte 882 000 kjøretøyer på verdensbasis i løpet av perioden oktober-desember 2009, en vekst på 20,6 % i forhold til samme periode i 2008.

For perioden april-desember 2009, beløp nettoinntekten etter skatt seg til 54 milliarder yen (US $850 millioner, 410 millioner euro), en økning på 25 % sammenliknet med fjoråret. Nettoomsetning falt med 19,5 % til 5,3796 billioner yen (US $57,47 milliarder, 40,45 milliarder euro). Driftsoverskuddet beløp seg til 228,9 milliarder yen (US $ 2,45 milliarder, 1,72 milliarder euro), en økning på 147,6 %. Fortjenestemarginen endte på 4,3 %. Ordinært overskudd beløp seg til 145,9 milliarder yen (US $1,56 milliarder, 1,1 milliarder euro), en økning på 62 %.

Nissan solgte 2 505 000 kjøretøyer på verdensbasis i løpet av de første ni månedene i skatteåret, en nedgang på 4,8 % sammenliknet med samme periode i fjor.

Selskapet har justert sine prognoser for skatteåret 2009. Basert på en vekslingskurs på 92 yen/dollar og 132 yen/euro, er de reviderte satsene for hele skatteåret, som ender 31. mars 2010, som Nissan har lagt fram for Tokyo-børsen, følgende:

Nettoomsetning på 7,4 billioner yen (US $80.43 milliarder, 56,06 milliarder euro);  

Driftsoverskudd på 290 milliarder yen (US $3,15 milliarder, 2,2 milliarder euro); 

Nettoinntekt på 35 milliarder yen (US $380 millioner, 270 millioner euro);

FoU-utgifter på 395 milliarder yen (US $4,29 milliarder, 2,99 milliarder euro); og

Kapitalutgifter på 300 milliarder yen (US $3,26 milliarder, 2,27 milliarder euro).

Note 1: Den 4. nov. 2009, la Nissan opprinnelig fram følgende prognoser for Tokyo-børsen basert på en vekslingskurs på 90 yen/dollar og 131,6 yen/euro, for skatteåret som avsluttes 31. mars 2010:

Nettoinntekt på 7 billioner yen (US $77,78 milliarder, euro 53,19 milliarder);  

Driftsoverskudd på 120 milliarder yen (US $1,33 milliarder, euro 910 millioner); 

Nettotap på 40 milliarder yen (US $440 millioner, euro 300 millioner);

FoU-utgifter på 395 milliarder yen (US $4,39 milliarder, euro 3 milliarder); og

Kapitalutgifter på 325 milliarder yen (US $3,61 milliarder, euro 2,47 milliarder).

Note 2: Beløp nevnt i dollar og euro er oversatt for å forenkle lesningen, vekslingskursene som er brukt er 93,6 yen/dollar og 133 yen/euro, som var gjennomsnittlige kurser i løpet av de første ni månedene i skatteåret som avsluttes 31. mars 2010.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Nissan Nordic Europe Oy, Managing Director, Taro Nakayama, +358 (0)10 770 5300, tnakayama@nissan-europe.com

Communications Director, Taina Erkkilä, +358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com

Nissan i Europa

Nissan har omkring 12 400 ansatte i Europa innenfor design, forskning, utvikling, produksjon, logistikk, salg og markedsføring. I 2008 solgte selskapet 601 647 biler i 40 markeder i Vest- og Øst-Europa, inkludert Russland. I tillegg produserte Nissan totalt 539 580 biler i selskapets spanske og britiske fabrikker. For ytterligere informasjon, se www.nissaneurope-newsbureau.com

Nissan Nordic Europe Oy 

Nissan Nordic Europe er Nissans import- og markedsorganisasjon for Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Selskapet har omkring 180 ansatte og har sitt hovedkontor i Finland.