MYE MER ENN EN NUMMER TO BIL - NISSAN LEAF EIERE VELGER ELBILEN

  • Studier viser at familier velger bort sin konvensjonelle diesel- eller bensinbil til fordel for elektrisk kjøring
  • Elbileiere kjører 40% lengre enn gjennomsnittet for eiere av bensin- eller deiselbiler

Familier over hele Europa lader opp og velger bort sin bensin- eller dieselbil til fordel for det elektriske alternativet og helelektriske Nissan LEAF. Uavhengig forskning av ekspertantropolog Stripe Partners viser at familier heller velger bruk av sin elektriske bil.

 

Den første detaljerte studien av sitt slag hva gjelder familiebruk og kjøremønstre, viser at elektriske kjøretøy ikke lenger er sett på som en "bil nummer to", men at den raskt har blitt den primære familiebilen. 

Shanaya Shah fra Borehamwood i Hertfordshire, Storbritannia, sier: "I utgangspunktet hadde vi kjøpt oss Nissan LEAF som en bil nummer to, men på grunn av de lave driftskostandene og god nok rekkevidde, har LEAF blitt vår hovedbil i familien."  

Som en del av en større studie, fant Nissan ut at en gjennomsnittlig europeisk familie*, bruker rundt 230 timer samlet som familie i sin bil i løpet av et år.

Og siden mange av disse kjøreturene består av kortere turer, er det naturlig for mange å bytte ut den konvensjonelle bilen og benytte seg av fordelene med en elektrisk bil. Gjenomsnittsfamilien kjører i underkant av 75 km per uke samlet som familie, eller bare 3.870 km per år.

Denne antropologiske studien fokuserte på familier i Storbritannia og Norge**, den så på i hvilken grad elbilen dekket en families behov for bruk av kjøretøy i løpet av et år.

Dag Eliason, tobarnsfar fra Harestua i Norge, viser til at selv om de hadde to biler i husholdningen, kjørte de 30.000 kilometer med sin Nissan LEAF i fjor, mens bensinbilen deres kun hadde gått 5.000 km.

Resultatene fra denne studien kommer rett etter at Nissan lanserte tall som viser at europeiske Nissan LEAF eiere kjører i snitt 40% lengre årlig (16.588 km) enn den gjennomsnittlige bensin- / dieselbileier i Europa (11.539 km±).

Jean-Pierre Diernaz, Director of electric vehicles for Nissan Europe, uttaler: "Disse resultatene avkrefter for alvor myten om at Nissan LEAF kun kan gjøre nytten som en bil nummer to for familien. I tillegg viser studien at å eie og bruke elbil er et smart valg for familier som ønsker å redusere driftskostnadene ved bilhold og samtidig ha et praktisk og godt alternativ.

 

"Vår undersøkelse viser at 85% av LEAF-eierne ønsker å kjøpe en elbil også neste gang, og at hele 97% anbefaler LEAF til venner og familie." 

Nissan LEAF er verdens mestselgende helektriske bilmodell, med over 165.000 solgte biler globalt siden lanseringen i slutten av 2010, og den utgjør 25% av elbilmarkedet i Europa. Så langt har Nissan LEAF eiere kjørt mer enn milliard kilometer uten utslipp.

For mer informasjon, vennligst besøk http://www.nissan.eu/

Merknader: Alle tall er tatt fra YouGov Plc, med mindre annet er opplyst. 

Det totale utvalget var 5568 respondenter fra Storbritannia (1033), Tyskland (1010), Frankrike (1003), Italia (1012), Spania (1005) og Norge (505).

** Norge og Storbritannia utgjør halvparten av dagens LEAF salg i fiskalåret 2014.

Undersøkelsen ble gjennomført online. 

Feltarbeidet ble gjennomført mellom 27. oktober til 7. november 2014 

± Gjennomsnittet er beregnet fra 2013 markedet og spesifikk årlig gjennomsnittlig statistikk, ved hjelp av data fra Storbritannia, Frankrike, Spania Italia, Sverige og Norge. En vekting ble gjort med data fra hvert land for å finne et europeisk gjennomsnittlig. Ingen tysk statistikk ble ikke brukt som basis for det europeiske gjennomsnittet siden rådata ikke var tilgjengelig.

Gjennomsnitt  Storbritannia (km)

12.714

Gjennomsnitt  Frankrike  (km)

12.699

Gjennomsnitt  Spania (km)

9.928

Gjennomsnitt  Italia (km)

9.560

Gjennomsnitt  Sverige (km)

11.660

Gjennomsnitt  Norge (km)

12.670

 

 

Totalt

69.231

Europeisk gjennomsnitt (km)

11.538

Britisk kilde: Department for Transport; Table NTS0305 Average distance travelled by mode. Figure calculated by adding the ‘Car / Van driver' and ‘Car / Van Passenger' figures together (https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/nts03-modal-comparisons)

Fransk kilde: Institut National de la Statistique et des etudes economiques (http://www.insee.fr/fr/css/images/logo_insee.png)

Spansk kilde: (http://www.ioncomunicacion.es/noticia.php?id=%2015818)

Italiensk kilde: Segugio.it, reported in its monthly "Osservatorio mensile di Segugio.it" (http://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00009708-auto-si-usa-di-meno-12-2-sui-km-percorsi.html)

Svensk kilde: (http://www.trafa.se/sv/malportal/Indikatorer/Genomsnittlig-korstracka-per-ar-for-personbilar-agda-av-fysiska-personer/)

Norsk kilde: (https://www.ssb.no/en/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar/2014-05-08?fane=tabell&sort=nummer&tabell=175461)

Om Stripe Partners

Stripe Partners er et globalt strategi- og innovasjonsselskap. De to partnerne Simon Roberts og Tom Rowley er dedikert til å benytte antropologi for videre utvikling av forretningsstrategi. Stripe Partner sitt fokus er på å få globale organisasjoner til å satse på innovasjon. De har ledet større globale prosjekter hos bedrifter som Intel, Unilever, Novo Nordisk og har levert vellykket merkevare, markedsføring og produktinnovasjon for globale virksomheter som Levis, Bacardi, Ford, Triumph International osv.

Om Stripe Partners forskning

Markedsinformasjonen, som er hentet inn av Stripe Partners på vegne av Nissan Europa, har avdekket viktig innsikt i Nissan Leaf eieres bruksmønster i Storbritannia og Norge. Den globale firmaet tok kontakt med firmaer i begge landene for å utforske deres  kjørevaner, hvor ofte de bruker elbilene sine og hvordan Nissan LEAF passer inn i deres hverdag. 

Nissan, som en av de første masseprodusentene av rene elbiler, satte opp et spesialistteam for å grave dypere inn i materien, også for å hjelpe potensielle nye eiere til å få mest mulig ut av nullutslippsteknologien. Ved å gjøre det, er Nissan nå deltaker sammen med andre store selskaper som arbeider med antropologer, slik som Intel og Microsoft. Antropologer kan identifisere innsikt om menneskers liv og deres forhold til produkter, noe som ofte er fraværende i andre store studier. 

Funnene fra rapporten pekte på flere viktige områder der familier fra begge land mener at Nissan LEAF representerer en fornuftig og praktisk tilnærming til kjøring. 

Stripe Partners er dedikert til å innføre antropologi i forretningsstrategi. Deres mål er å skape en ny presedens for hvordan organisasjoner skaper varig endring, slik som Nissans egen dedikasjon for gode alternativer for nullutslippsteknologi innen bilsektoren.