FREMTIDENS LADESTASJON: NISSAN OG FOSTER + PARTNERS MED NY OG DRISTIG VISJON

Nissan samarbeider med Foster + Partners for å utvikle fremtidens ladestasjon 

• Konseptet utforsker hvordan nullutslippsteknologi vil påvirke fremtidig design 

• Det endelige konseptet vil kunngjøres senere i år 

• Innen 2020 vil det være nesten 1 million elbiler på veiene  

Nissans visjon om et renere, tryggere og mer brukervennlig bilmiljø tar et nytt steg fremover med kunngjøringen av et unikt prosjekt for å utforme og utvikle fremtidens ladestasjon i samarbeid med de internasjonalt anerkjente arkitektene Foster + Partners.

 

Behovet for et bærekraftig og innovativt ladenettverk er viktig ettersom markedet går over til alternative kilder som elektrisitet.

Konseptet vil forankres i sentrum av en verden med mål om et nullutslippssamfunn og autonom kjøring. Det vil demonstrere en rekke fordeler ved et smart elbil-økosystem - ikke bare når det gjelder mobilitet, men også ved utnytte batterilagring og bil-til-elnett systemer (vehicle to grid).

Nissan har inngått et samarbeid med Foster + Partners og vil presentere sin visjon for fremtidens ladestasjon litt senere i år.

David Nelson, Head of Design hos Foster + Partners, sier: "Målet med vårt samarbeid med Nissan er å fremheve den store utfordringen vi står overfor gjennom å utvikle byer for å imøtekomme fremtidige endringer. Nye teknologier, alternative drivstofftyper og skiftende trender i samfunnet vil ha en stor innvirkning på måten vi kommer oss fra A til B.

Elbiler vil utgjøre en stadig større del av det urbane landskapet og dette gir en spennende mulighet til å tenke nytt om fremtidige ladestasjoner.  Som ledende på elbilmarkedet har Nissan vært en viktig faktor til hvordan fremtidens bilister kan samhandle med miljøet." 

Jean-Pierre Diernaz, direktør for Electric Vehicles hos Nissan, uttaler: "Vår nåværende ladestrukturmodell er utdatert og står overfor en usikker fremtid med mindre den tilpasses forbrukernes skiftende  behov. Innen 2020 vil det være nesten 1 million elbiler på veiene, og derfor et det viktig at det finnes en infrastruktur som støtter denne veksten og tenker nytt innen fremtidig mobilitet." 

Samarbeidet har bakgrunn i den stadig økende populariteten av elbiler. Salget av Nissans elbiler økte med 33 % i 2014. Tilretteleggingen for elbiler er nå på et vippepunkt, og prognosene sier at elbilsalget bare vil øke i fremtiden.  

Nissan har utviklet og benyttet ZE-teknologi på det kommersielle massemarkedet. I 2010 ble Nissan LEAF lansert globalt som den første masseproduserte helelektriske elbilen. Det er fortsatt den bestselgende elbil med nesten 50 % markedsandel innenfor dagens nullutslippsegment.

Les mer om Nissans produkter, tjenester og selskapets forpliktelse til bærekraftig og innovativ mobilitet påwww.nissan.eu/experience-nissan.html