NISSAN ER DET RASKEST VOKSENDE BILMERKE I ÅRETS BEST GLOBAL BRANDS RAPPORT FRA INTERBRAND

  • Nissan ligger på 49. plass i en undersøkelse fra Interbrand, og har opplevd en jevn økning de siste årene opp fra 56. plass i fjor og 90. plass tilbake i 2011
  • Nissan sin verdi økte med 19% til 9082 milliarder dollar

Nissan er utnevnt til et av verdens mest verdifulle merker i 2015. Dette kommer frem i Interbrand sin nye rapport, det verdensledende rådgivningsselskapet for varemerker. I Best Global Brands Study, som ble kunngjort i dag av Interbrand, ligger Nissan på 49. plass, opp fra 56. plass i 2014 og 90. plass i 2011, med en varemerkeverdi på 3819 milliarder dollar fra selskapets innledende plassering på listen i 2011. Nissan er det raskest voksende bilmerket i årets undersøkelse. 

«Nissans stigning fra 90. plass til 49. plass i løpet av disse fem årene viser at merket engasjerer kunder samtidig som vi opprettholder et pålitelig image», sa Roel de Vries, Nissan Corporate Vice President og globalt ansvarlig for Marketing and Brand Strategy. «Å utvikle et globalt merke som er både spennende og innovativt er en viktig del av selskapets suksess». 

Undersøkelsen la vekt på Nissan sitt engasjement med generasjon Y, effektive sponsormuligheter og skreddersydde tilbud som drivkreftene bak selskapets fremgang, og Nissan ble nok en gang utnevnt til «Top Riser». Nissan-merkets verdi ble beregnet til 9082 milliarder dollar, en økning på 19% fra fjorårets verdi på over 7600 milliarder dollar.

Undersøkelsen applauderte også Nissan sine sponsoraktiviteter for å nå et yngre publikum, inkludert UEFA Champions League i 2015 og programmet «The Voice». Også selskapets personliggjøring av produkter ble fremhevet sammen med det nye Juke Color Studio i USA, samt de nye innovative eierordningene for LEAF-kunder i Europa (blant annet batterileasing) som relevante måter for å samhandle med dagens forbrukere. 

Best Global Brands-undersøkelsen er Interbrand sin årlige rapport om verdens mest verdifulle merker. Interbrand ser på merkenes pågående investering og forvaltningen av merket som en forretningsverdi, samt finansregnskap, merkets rolle i kjøpsprosessen, og merkets styrke. 

For mer informasjon om Interbrand sin Best Global Brand undersøkelse for 2015, gå til:http://www.bestglobalbrands.com/