NISSANS LØSNING FOR VEKTBESPARELSER

  • Nissan lanserer en løsning som reduserer vekten på Nissan personbiler
  • Selskapet jobber med et prototype-program som det første steget mot revolusjonerende materialbruk på morgendagens biler
  • Nissan vil samarbeide med et konsortium av bilprodusenter og forskningsinstitusjoner som en del av Lightweighting Excellence-programmet

Mange nyttårsløfter er allerede vage minner, men Nissan opprettholder sin forpliktelse for sine personbiler i hele 2016 og utover.

Selskapets Lightweighting Excellence-program vil lansere en spesiell materialstruktur for bruk på gulv i fremtidens biler. I nært samarbeid med den britiske distribusjonskjeden vil Nissan bruke materialer og teknologier fra motorsport og luftfartsindustri, inkludert materialer som brukes innen romfart.

 

David Moss, Vice President, Vehicle Design & Development, NTCE uttaler: «I løpet av de neste 12 månedene vil vi bringe løsninger som vil revolusjonere materialbruken i våre biler med enda mer «Innovation that excites». 

Han legger til: «Vi vet at morgendagens biler vil være lettere, sterkere og mer effektive, og det er derfor vi lanserer vårt prototypeprogram i samarbeid med forsknings- og industriorganer i Storbritannia. Dette programmet vil skape en ny produksjonsprosess som vil revolusjonere industrien.»

I tillegg til Lightweighting Excellence-programmet er Nissan involvert i et omfattende program for vektbesparelser på sine biler, noe som allerede har gitt 90 kg redusert vekt på X-Trail og 40 kg redusert vekt på den nye Qashqai. Under dette eksisterende programmet bruker Nissans ingeniører lettere og sterkere materialer som er viktig når man vet at dagens kunder ønsker stor grad av ustyr i bilene.

Nissan innsats i Lightweighting Excellence-programmet vil forbedre ytelsen, drivstofforbruket og fungere som en motvekt på det økende antallet teknologier som bygges inn i bilene.

Nissan samarbeider med LX-konsortium bestående av bilprodusenter og forskningsinstitusjoner som ledes av Sigmatex og støttes av Axillium Research, i samarbeid med Cranfield University, Engenuity, Expert Tooling & Automation, Granta Design, Group Rhodes, LMAT, Surface Generation og Tilsatec. Konsortiumet ønsker å forbedre kapasiteten i den distribusjonskjede for å produsere komposittdeler.