HVA ER FREMTIDENS LADESTASJON?

Et visjonært «future of mobility concept» lanseres av Nissan Europa og Foster + Partners

  • Nissan samarbeider med de verdenskjente arkitektene Foster + Partners om fremtidens mobilitet 
  • Konseptet utforsker hvordan nullutslippsteknologi vil påvirke moderne, urban design 
  • Videoen viser det store potensialet i våre byer: https://youtu.be/zLs7YOjC2mE 

Nissan Europe har i dag gitt et spennende glimt inn i fremtiden med den første visningen av sin visjon om «fullstendig tilkobling» for fremtidens mobilitet, i samarbeid med de anerkjente arkitektene Foster + Partners. 

Samarbeidet mellom produsenten av verdens mestselgende elbil og det ledende arkitektfirmaet, konkluderte med at bensinstasjonen faktisk kan være selve bilen.

 

Som vist i denne to minutters videoen med Nissan LEAF og den futuristiske IDS-konseptbilen,  utforsker Nissan hvordan vår levemåte kan endres i takt med den teknologiske utviklingen.

Samarbeidet, som har pågått i 12 måneder, gir et bilde av Nissans visjon for fremtidens mobilitet; en verden der biler samhandler med miljøet og befolkningen tilpasser seg nullutslipp- og Piloted Drive-teknologier.

Designstudien ble forhåndsvist under årets 86. internasjonale bilutstilling i Genève. 

Paul Willcox, Chairman, Nissan Europe, sa: «Teknologi har mange av svarene på utfordringene vi står overfor i dagens byer. Men dette er kun reelt når disse teknologiene integreres med effekt.

Vi har vært ledende innen nullutslippsteknologi siden 2010, men vår visjon stopper ikke her. Vi tror at fremtidens transport avhenger av både infrastruktur og miljøet. Vi er ute etter reelle, fungerende løsninger.»

Ved å integrere en rekke spennende Nissan-teknologier, viser visjonen hvordan V2G-teknologien (kjøretøy-til-strømnett), batterilagring, trådløs lading, autonom teknologi, og trådløs tilkobling, kan kombinere for å revolusjonere hvordan energi brukes og distribueres i Europas største byer.

David Nelson, Head of Design, Foster + Partners, la til: «Å integrere nullutslippsteknologier i miljøet er viktig for å skape smartere og mer bærekraftige byer. Denne forpliktelsen må være viktigere enn selve bilen, den må være sentrum i alt vi gjør.» 

Behovet for et bærekraftig og innovativt ladenettverk er viktig ettersom markedet går over til alternative kilder som elektrisk energi. 

I dag bor over halvparten (54 %) av verdens befolkning i byer og innen 2050 vil syv av ti mennesker bo i urbane strøk[i]. Derfor er det viktig at infrastrukturen eksisterer for å støtte denne veksten.

Nissan tester for tiden ut et innovativt V2G-system i Europa som kombinert med allsidig gjenbruk av brukte batterier, lar førerne betjene sine individuelle «energisentre» med muligheten til å bruke, lagre for senere bruk, eller returnere elektrisitet til strømnettet.

Det antas at innen 2050 kan nesten all globale energibehov oppfylles med fornybare energikilder[ii].

Nissan er ledende innen nullutslippsteknologi, og var banebrytende på det kommersielle elbilmarkedet i 2010. Nissan LEAF var den første helelektriske bilen for massemarkedet som ble  lansert globalt, og er den mestselgende elbilen i historien.

Les mer om Nissans produkter, tjenester og selskapets forpliktelse til bærekraftig og innovativ mobilitet påwww.nissan.eu/experience-nissan.html

[i] http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview;http://www.who.int/kobe_centre/publications/hiddencities_media/p1_who_un_habitat_hidden_cities.pdf

[ii] http://www.energyblueprint.info/1483.0.html?&L=1%252520