EUROPEISKE OEM-LEVERANDØRER UTVIKLER TEKNISK REFERANSE FOR LADING AV ELBILER

Renault Nissan-alliansen, PSA Peugeot Citroën og Mitsubishi Motors har kunngjort at de har besluttet å utvikle og lansere et teknisk rammeverk som samsvarer med de offentlige kravene til utstyr for lading av elbiler i Europa. Rammeverket er basert på det eksisterende, samsvarende rammeverket "EV Ready®", som opprinnelig ble lansert av Renault og Schneider Electric.

 

EV READY vil garantere kompatibilitet med infrastrukturen for lading av elbiler og hybridbiler over hele det europeiske markedet. Løsningen baserer seg på et ensartet system som skal dekke både de kommende kravene og nåværende standarder. Samtidig som det holdes et øye på utviklingen av IEC61851-1 ed2.1, som stadig pågår, tar OEM-leverandørene sikte på å fullføre utviklingen og de formelle kravene til sertifisering. Detaljene i planen for godkjenning vil bli klare i løpet av de kommende månedene.

 

"EV Ready®", som ble lansert første gang i juni 2010, er fra starten av ment å være åpen for et større publikum og å bli en anerkjent standard innen ladesystemer for elbiler. Det tekniske dekningsområdet for "EV Ready®" går fra lavspenningstransformatorer til elkjøretøyet.

 

I tillegg til at konseptet har et sterkt fokus på det økonomiske aspektet, er det også åpent for nyvinninger og videreutvikling.

 

I dag er mer enn seksti europeiske selskaper, blant dem energiselskaper, nettverksleverandører, leverandører og installatører av ladestasjoner, allerede i gang med å utvikle og tilpasse "EV Ready®". Og stadig flere kommer til.

 

Godkjenningsplanen er så langt basert på en kombinasjon av en egen samsvarserklæring og en rutinegodkjenning av kompatibilitet med kjøretøyer. I tillegg vil det i nær fremtid komme en tredjepartsgodkjenning basert på internasjonal godkjenning av et akkreditert laboratorium.