NISSAN GÅR OVER TIL BRUK AV SOLENERGI FOR BRITISK BILPRODUKSJON

  • Nissans Intelligent Mobility visjon tar et nytt steg fremover med solkraftverket på Nissans britiske anlegg
  • 19 000 solpaneler og 10 vindturbiner reduserer CO2-utslippene med ca. 3 000 tonn og genererer nok kraft til å lage over 31 000 biler årlig
  • Nissan bilfabrikk i Sunderland feirer 30 år i 2016

Nissan har stor fokus på intelligent mobilitet som blant annet innbefatter nullutslippsløsninger. Produsenten har som mål å bidra til å redusere CO2-utslipp i transportsektoren, men ikke bare der. Hva gjelder egen drift og produksjon jobbes det nå med løsninger for å redusere eget fotavtrykk, og Nissan har nå etablert et nytt solkraftverk på sitt største produksjonsanlegg i Europa.

Med 19 000 solpaneler er det nye 4,75 MW-anlegget i full drift på fabrikken i Sunderland. Solkraftverket er installert sammen med 10 vindturbiner som allerede genererer ren kraft. I Sunderland produseres også elektriske Nissan LEAF, samt at Nissan har en eget batterifabrikk der.

Colin Lawther, Nissans Senior Vice President for Manufacturing, Purchasing and Supply Chain Management i Europa, sier: «Fornybar energi er viktig for Nissans visjon om intelligent mobilitet. Med 10 vindturbiner som allerede genererer energi på vårt Sunderland-anlegg, vil dette nye solkraftverket ytterligere redusere Nissan-modellenes miljøpåvirkning i hele levetiden.»

Generer nok kraft til produkson av over 31 000 biler

Nissan startet integreringen av fornybare energikilder i Sunderland allerede i 2005 da selskapet installerte de første vindturbiner. Disse 10 vindturbinene leverer 6,6 MW, og sammen med solkraftverket på 4,74 MW leveres totalt 11,35 MW fornybar energi til anlegget. Dette tilsvarer 7 % av anleggets elektriske behov, nok til å produsere 31 374 biler. Solkraftverket er utviklet og installert ved Nissans testbane på Sunderland-anlegget av samarbeidspartneren European Energy Photovoltaics.

Installasjonen skjer samtidig som Nissan feirer 30 års bilproduksjon i Storbritannia. Dette er det største britiske produksjonsanlegget for biler som generer nesten 40 000 britiske arbeidsplasser gjennom bildesign, utvikling, produksjon, deledistribusjon, salg og markedsføring, forhandlernettverk og distribusjonskjede.

Nissan Intelligent Mobility - mot et nullutslippssamfunn

Intelligent Mobility er Nissans visjon om et nullutslippssamfunn utviklet for Nissans fremtidige produkter og teknologier, og er forankret i selskapets beslutning om hvordan biler skal produseres, kjøres og integreres i fremtidens samfunn.

De nylig kunngjorte initiativene om elbiler og neste generasjon batteriteknologi inkluderer:

- En fremtidig generasjon elbilbatterier for batteriproduksjonsanlegget i Storbritannia.

- En større test av V2G (kjøretøy-til-strømnett) i Storbritannia i samarbeid med kraftleverandøren ENELl, der Nissans elbiler mater det britiske strømnettet med en effektiv og fleksibel energikilde. Et prøveprosjekt med 100 V2G-enheter vil starte i Storbritannia senere i år. Dette gjør at eierne av Nissans elbiler kan overføre energi tilbake til det britiske strømnettet som en kostnadseffektiv, bærekraftig og pålitelig kraftkilde, samtidig som forbrukerne både sparer og tjener penger.

- Et nytt og revolusjonerende energilagringssystem for privathusholdninger kalt XStorage ble utviklet i samarbeid med Eaton, som er ledernde innen energistyring. Systemet gir Nissans elbilbatterier nytt liv og kundene en fullt integrert energilagringsløsning som vil gi kundene større innflytelse over energistyring og energifordeling.

- Nissan vil integrere V2G-teknologi og energilagringsløsninger på alle sine større europeiske kontorer innen slutten av 2017.