NISSAN OG EATON UTSTYRER DET NYE ØKODESIGNEDE WEBAXYS DATASENTER MED ENERGILAGRINGSLØSNING

  • Det første europeiske datasenter med energilagringsløsning åpner i Saint-Romain de Colbosc Eco Park, Frankrike
  • Energilagringsløsningen gir Nissans elbilbatterier nytt lilv

Nissan og Eaton samarbeider om å levere en innovativ energilagringsløsning med fornybare energikilder for nettsky- og IT-tjenesteselskapet Webaxys nye «økovennlige» datasenter i Saint-Romain de Colbosc Eco Park i Normandie.

Energilagringsløsningen gir Nissans elbilbatterier nytt liv, og kombinert med Eatons kraftforsyning kan det nå leveres en industrialisert energistyring og lagringsløsning for datasentre. Denne innovative løsningen integrerer ikke bare lokale fornybare energikilder, men lar også bedrifter overføre energi tilbake til strømnettet, noe som sikrer stabile og kostnadseffektive energistyringssystemer.

 

Datasentrene står allerede for 1,5 % til 2 % av verdens strømforbruk, og fortsetter å øke årlig. De høye energikravene fra datasentrene kan ikke tolerere selv det minste strømbrudd. Det nye energistyrings- og lagringssystemet fra Eaton og Nissan betyr at bedrifter som Webaxys kan lagre energi som allerede er produsert slik at den kan brukes etter behov. Dette reduserer risikoene forbundet med fornybare energikilder som er mer mottakelige for strømbrudd, og sikrer levering av ren energi av høy kvalitet.

Gareth Dunsmore, Director of Electric Vehicles, Nissan Europe, sier: «Denne installasjonen hos Webaxys markerer et viktig historisk øyeblikk for datasentre i deres søken etter å bli energiuavhengige i nær fremtid. Ved å kombinere Nissans ekspertise innen bildesign og pålitelig batteriteknologi med Eatons lederskap innen strøm og elektronikk, håper vi at energistyringen ved datasentrene kan være stabil, bærekraftig og kostnadseffektiv i løpet av kort tid.»

Under COP21-klimakonferansen i Paris i fjor kunngjorde Eaton og Nissan et samarbeid for å bringe energilagringsløsninger til markedet. Ambisjonen var å kombinere kraftig programvare for elektronikk og bestilling med produksjon og lagring av fornybare energikilder i ett system. Nissans elbilbatterier vil kunne brukes på nytt i dette systemet. Denne økovennlige tilnærmingen optimaliserer bruken av disse elbilbatteriene i levetiden, og minimaliserer bruken av naturressurser. 

Etter åpningen i Normandie, planlegger Webaxys å åpne en rekke regionale datasentre med samme teknologi og som integreres i den lokale økonomien, noe som minimerer  miljøpåvirkningen og energiforbruket.