NISSAN, ENEL OG NUVVE SETTER OPP VERDENS FØRSTE KOMMERSIELLE V2G (KJØRETØY-TIL-STRØMNETT) SENTER I DANMARK

  • Enel har installert 10 V2G-enheter i hovedkvarteret til det danske kraftselskapet Frederiksberg Forsyning som har kjøpt 10 Nissan e-NV200-biler som brukes i prosjektet
  • V2G-senteret vil bidra til å stabilisere det nasjonale strømnettet i Danmark ved å levere krafttjenester til nettoperatøren Energinet.dk
  • Nissan, Enel, Nuvve, Frederiksberg Forsyning og Energinet.dk forventer å offentliggjøre innledende funn fra den kommersielle implementeringen av V2G-systemet senere i år.

Verdens første helkommersielle[1] kjøretøy-til-strømnett (V2G)-senter er nå i drift i Danmark gjennom et samarbeid mellom bilprodusenten Nissan, det flernasjonale kraftselskapet og pioneren innen smart strømnett-teknologi Enel og det California-baserte selskapet Nuvve, en ledende V2G-tjenesteleverandør.

Gareth Dunsmore, Director of Electric Vehicles, Nissan Europe, sa: «Å takle miljøutfordringene som det globale samfunnet står overfor krever smart tenking og en ny tilnærming til tradisjonell energistyring og distribusjonsmodeller. Denne banebrytende kunngjøringen i Danmark markerer et stort skritt i retning av å takle disse utfordringene fremover. Med V2G-teknologi vil elbiler spille en integrert rolle i fremtidens energistyringssystemer. Det faktum at et selskap har integrert denne teknologien kommersielt baner vei for en bredere utrulling av denne teknologien i Europa.»  

  

Ernesto Ciorra, Head of Innovation and Sustainability, Enel sier: «Denne lanseringen følger den felles kunngjøringen med Nissan under COP21-klimakonferansen tilbake i desember.. For bare noen få år siden var kommersialisering av V2G bare en ambisjon. I dag, sammen med våre partnere, gjør vi det til virkelighet. Enel er stolte over å være ledende i kraftindustrien innen utvikling av V2G-tilbud og lansere disse på globale markeder, der vi nå starter med Danmark. Med V2G kan vi forbedre stabiliteten av strømnettet slik at fornybar energi kan integreres, noe som er selve kjernen i Enel’s energistrategi. V2G er et av de bærekraftige og innovative områdene som hjelper oss på veien mot et samfunn med lave karbonutslipp til fordel for både nåværende og fremtidige generasjoner.»   

Gregory Poilasne, formann og adm.dir for Nuvve, uttaler: «Nuvve er stolte over å være en del av den første kommersielle V2G-flåten noensinne sammen med både Frederiksberg Forsyning og  Energinet.dk. I samarbeid med Nissan og Enel planlegger vi å rulle ut mange flere V2G-prosjekter i Danmark og andre land i nær fremtid ved hjelp av både nyttekjøretøy, standard kjøretøy og ladere som er koblet til Nuvves intelligente plattform GIVe™».  

Kraftselskapet Frederiksberg Forsyning er den første kunden som kommersielt integrerer og er vertsleverandør av V2G-enheter i sitt hovedkvarter i København. De har installert 10 Enel VG2-enheter og kjøpt 10 helelektriske Nissan e-NV200-biler til selskapets flåte. Når e-NV200 bilene ikke er i bruk kan de plugges til VG2-enhetene på stedet og motta energi fra og levere energi tilbake til det nasjonale strømnettet etter behov, noe som gjør varebiler om til mobile energiløsninger på en effektiv måte. Totalkapasiteten fra de 10 kW Enel V2G-laderne utgjør ca. 100 kW. 

Nuvve er leverandøren av plattformen som styrer strømforsyningen til og fra bilene. Plattformen, som opprinnelig ble utviklet av University of Delaware, er nå støttet og kommersialisert av Nuvve og gjør at elbilførere optimaliserer tilgjengelig til nettet.

Med elbiler fra Nissan og dobbel energistrøm fra Enel V2G-ladere som styres av Nuvve’s plattform, vil Frederiksberg Forsyning bli en aktiv deltaker i Danmarks energistyringssystem, noe som bidrar til å stabilisere og balansere etterspørselen på strømnettet. 

Gjennom deltakelse i dette innledende prosjektet er den danske strømoperatøren Energinet.dk ivrig etter å bruke funnene fra den kommersielle implementeringen av VG2-senteret for å tilpasse det nasjonale strømnettet for å oppnå bedre integrering av elbiler og levere hjelpetjenester for å stabilisere strømnettet. 

[1] Helkommersiell betyr at prosjektet er basert på komponenter og teknologier som kan kjøpes av forbrukere, fra elbiler til ladeenheter og plattformen som styrer V2G-systemet.