NISSAN EFFEKTIVISERER MED FØRERLØST TAUE-SYSTEM

7.12.2016 – Nissan Motor Co., Ltd. viste Intelligent Vehicle Towing (IVT), som er et helautomatisk tauesystem, på sitt Oppama-anlegg i Japan.

Nissan jobber for å bedre forholdet mellom mennesker, biler og samfunn gjennom visjonen Intelligent Mobility. Det er et slags rammeverk for hvordan biler vil kjøres, drives og integreres i samfunnet. Dette nye prosjektet, som bruker kartvisnings- og kommunikasjonsteknologier for å koble en intelligent og helelektrisk bil til infrastrukturen, er et nytt skritt fremover for å realisere Nissan Intelligent Integration.

Om teknologien

IVT-systemet bruker en modifisert Nissan LEAF som autonomt (førerløst) trekker vogner med ferdigproduserte biler mellom dedikerte laste- og lossepunkter på anlegget.

I motsetning til tradisjonelle automatiserte transportsystemer, som ofte krever installasjon av skinner eller omfattende bruk av magneter, trenger ikke dette systemet en spesiell infrastruktur for å kunne fungere optimalt. Slepebilen er utstyrt med en rekke kameraer og laserskannere som registrerer veimerkingen, fortauskanter og potensielle hindringer eller faresituasjoner rundt bilen. Ved å kryssreferere denne informasjonen med kartdata, beregner slepebilen selv plasseringen og finner veien uten ytterligere hjelp. Slepebilen kjører innenfor fabrikkområdets fartsgrenser, og stanser automatisk hvis den oppdager en hindring eller en faresituasjon, før den kjører videre når veien foran er klar.

 

Sleperuten kan enkelt endres etter produksjonsprosesser eller biltransportruter. Alle de førerløse slepebilene er tilkoblet et sentralt trafikkontrollsystem som kan overvåke stedet, hastigheten, gjenværende batterikapasitet og driftsstatus til hver bil. Når to førerløse slepebiler møtes i et kryss, bestemmer systemets algoritmer hvilken bil som skal gis forkjørsrett, og systemet kan også stoppe bilene i eventuelle nødsituasjoner.

Bakgrunnen for utviklingen

Oppama-anleggets eksisterende logistikksystem krever at de ferdigproduserte bilene transporteres fra produksjonslinjen til fabrikkens dedikerte losseplass av egne førere, hvor de så lastes på skip. Med IVT-systemet vil Nissan forbedre produksjonseffektiviteten.

Over 1 600 testkjøringer er gjennomført på anlegget siden testingen startet for ca. 1 år siden. De innsamlede dataene brukes til å sikre at systemet fungerer pålitelig på fabrikkområdet. Det er utviklet et sikkerhets- og et feilsikringssystem som løser potensielle risikoer eller uventede hendelser IVT-systemet kan stå overfor under autonom kjøring, inkludert ekstreme værforhold og kjøring etter mørkets frembrudd. Nissan vil fortsette å teste ut systemet på Oppama-anlegget, og vil undersøke muligheten for å implementere teknologien på andre produksjonsanlegg både i Japan og resten av verden.

Nissan har utviklet autonom kjøreteknologi i flere tiår. I august lanserte selskapet ProPILOT, en prisbelønt autonom kjøreteknologi for bruk på motorveier med ett kjørefelt. IVT-systemet viser Nissans helhetlige tilnærming til mobilitet og utvider fordelene med førerløse teknologier utover privat bruk.

Data og erfaringer fra dette prosjektet vil bidra til å bredere bruk av autonom kjøreteknologi for å kunne levere nye løsninger til våre kunder og til samfunnet.