NISSAN LEVERER NV200 VANETTE TIL JORDSKJELVRAMMEDE OMRÅDER I JAPAN

Nissan Motor Co., Ltd. låner ut 10 kommersielle kjøretøyer av typen NV200 Vanette Taxi gratis til taxiselskaper i Tohuko-regionen i Japan. Selskapet gjør dette for å bidra til bedre offentlig transport i områdene som tidligere i år ble rammet av det store jordskjelvet og etterfølgende naturkatastrofer.

Prosjektet er én del av flere tiltak satt til verks for å utvikle og markedsføre nye kjøretøyer, som kan kjøre over større fysiske hindringer og barrierer i veistrekningen, blant annet Universal Design Taxi. Disse vil nå bli tatt i bruk i områder som er ødelagt av nylig inntrufne naturkatastrofer. Formålet er å sikre offentlig tilgang på transport i de rammede områdene, samt å kunne stadfeste egenskapene til de nye hindringsfrie kjøretøyene. Taxiene av typen NV200 Vanette Taxis vil bli levert til de rammede områdene til høsten.

NV200 er laget med henblikk på hindringsfri tilgang som en del av den offentlige transportinfrastrukturen. Bilen har et romslig baksete og en rekke andre egenskaper som forenkler ut- og innstigning, samtidig som den er komfortabel å kjøre over lengre perioder. Videre har NV200 blitt tildelt designprisen "Universal Design Award", en de mest prestisjefylte prisene innen design av universelle kjøretøyer. Da bilen i mars 2011 også fikk prisen "Universal Design Consumer's Favourite Award", ble NV200 den første i bransjen som har fått begge utmerkelsene. I tillegg fikk NV200 Vanette, i slutten av 2009, prisen "International Van of the Year 2010", etter å ha blitt kåret av en jury bestående av journalister fra 20 europeiske land.

NV200 Vanette, som er grunnmodellen til NV200 Vanette Taxi, ble i mai 2011 valgt til neste generasjons taxier for New York City. Modellen er designet for kunder over hele verden som Nissans neste generasjons kompaktkjøretøy, egnet for en rekke bruksområder, blant dem næringsliv, daglig bruk og fritid.

Nissan planlegger i fremtiden å lansere en elektrisk bil basert på NV200. Det japanske postverket, Japan Post Service Co., Ltd. med hovedkontor i Tokyo har utført tester på bilen basert på NV200 siden juli. Lignende tester vil bli gjennomført både i Japan og Europa, hvor lignende egenskaper vil bli implementert i samarbeid med lokale selskaper.