NISSAN MED REKORD I EUROPEISK MARKEDSANDEL

- Salget opp med mer enn 61 000 enheter fra 2010 -

Nissan har annonsert en 35 prosents økning i sitt europeiske salg i løpet av årets første fire måneder, og kan med det melde om sin beste markedsandel noensinne.

Lanseringen av den nye Micra og det kontinuerlig gode arbeidet med å stadig utvikle Qashqai crossoveren er hovedfaktorer til at Nissan hittil i 2011 har solgt 235 543 kjøretøy. Det er en økning på mer enn 61 000 sammenlignet med i fjor. Det økte salget har ført til at Nissans markedsandel i Europa har økt, i den samme perioden, til 3,8 prosent. Dette er en økning på 0,9 prosent fra samme tid i fjor. Spesielt godt har salget vært i april hvor det har blitt solgt 53 840 kjøretøy, hvilket er en 20 prosents økning fra fjoråret.

I Nissan Nordic Europe (NNE) ble det solgt om lag 12 000 kjøretøy fra januar til april, en økning på mer enn 40 prosent, og markedsandelen her i Norden er nå 4,1 prosent. Dette er en 0,7 prosents økning fra 2010.

I tillegg til gode salgsresultater for Micra og Qashqai har den Sunderland bygde Juke crossoveren også solgt godt med 36 500 solgte enheter i 2011, hvilket gjør at det totale antallet Juke på markedet siden lanseringen i september i fjor nå er på nesten 60 000. Juke salget har også vært godt i Norden med 3000 solgte kjøretøy.

Guillaume Cartier, som er Managing Director i Nissan Nordic Europe forventer gode resultat videre.

- NNEs gode start på 2011 fortsetter, med tall fra april som viser nesten 3000 solgte enheter og en forbedring i markedsandel på 0,3 prosent versus samme tid i fjor, sier han.

###Om Nissan i Europa
Nissan har om lag 12 500 ansatte i sin europeiske virksomhet innenfor design, forskning og utvikling, produksjon, logistikk og salg og markedsføring. I kalenderåret 2010 solgte selskapet 555 000 biler i 47 markeder i Vest- og Øst-Europa inkludert Russland. I tillegg produserte selskapet totalt 527 966 biler i sine fabrikker i Spania og Storbritannia.

Nissan Nordic Europe er Nissans import- og markedsorganisasjon for Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Selskapet har omkring 170 ansatte og har sitt hovedkontor i Finland.