NISSAN MED OVERSKUDD PÅ 70 MILLIONER EURO I TREDJE KVARTAL

Nissan Motor Co., Ltd., har i dag offentliggjort sine økonomiske resultater for tredje kvartal i regnskapsåret 2010 som bli avsluttet 31. mars 2011, inkludert de foregående ni månedene. I det konsoliderte regnskapet for tredjekvartal ble resulatet 80,1 mrd yen (tilsvarende 970 millioner USD eller 710 millioner euro). En økning på 35,1 mrd yen sammenlignet med i fjor.

Nøkkeltall for tredje kvartal:
Nettoinntekter på 18,74 mrd euro, opp 5,3% sammenlignet med i fjord
Driftsresultat på 1,02 mrd euro
Resultatmargin på 5,4%
Ordinært overskudd på 1,26 mrd euro
"Våre økonomiske resultater er et bevis på at Nissan fortsetter å levere solide prestasjoner," sa styreleder og adm.dir. i Nissan, Carlos Ghosn. "Selv om vi forventer høyere råvarepriser og økt valutavolatilitet i fjerde kvartal, så vi vil fortsette å levere gode resultater samtidig som vi er fokusert rundt vår strategi om å oppnå lønnsom vekst."

Resultatene for perioden april - desember 2010 ble:
Overskudd etter skatt er 2,55 mrd euro,
Nettoinntekter var 56,68 mrd euro, opp 19,4% sammenlignet med i fjor
Driftsresultatet ble 3,96 mrd euro, og resultatmarginen endte på 7,0%
Ordinært resultat ble 4,03 mrd euro.
Nissan solgte 3.018.000 biler i de første ni månedene, opp 20,5% sammenlignet med i fjor.

I regnskapsåret 2010 vil Nissan lansere ti helt nye produkter på verdensbasis. Den rimelige og heleektriske nullutslippsbilen Nissan LEAF startet salget i USA og Japan i desember 2010 og flere europeiske land vil følge tidlig i år.

Basert på selskapets framtidsutsikter og under forutsetning av valutakurser på 80,9 yen/dollar og 110,2 yen/Euro, og oppdaterte kurser på 85,4 yen/dollar og 112,5 yen/euro meldte Nissan følgende prognose for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2001 til Tokyo-børsen:
Nettoinntekter på 8,8 billioner yen (103,4 milliarder US$, 78,22 milliarder €);
Driftsresultat på 535 milliarder yen (6,26 milliarder US$, 4,76 milliarder €);
Ordinært overskudd på 530 milliarder yen (6,21 milliarder US$, 4,71 milliarder €);
Overskudd på 315 milliarder yen (3,69 milliarder US$, 2,8 milliarder €);
Kapitalutgifter på 340 milliarder yen (3,98 milliarder US$, 3,02 milliarder €); og
FoU-utgifter på 425 milliarder yen (4,98 milliarder US$, 3,78 milliarder €);

Note 1: 4. november 2010 hadde Nissan levert følgende prognoser til Tokyo-børsen. Prognosene er basert på disse valutakurser 84.4 yen/dollar og 111.9 yen/euro, for regnskapsåret som avsluttes 31. mars, 2011:
Nettoinntekter på 78.37 mrd euro;
Driftsresultat på 4.33 mrd euro;
Ordinært overskudd på 4.02 mrd euro;
Nettoinntekter på 2.41 mrd euro;
Kapitalutgifter på 3.04 mrd euro
FoU-investeringer på 3.8 mrd euro.

Note 2: For de første ni månedene har de økonomiske resultatene oversatt til dollar og euro for leseren med disse valutakursene 86,8 yen/dollar og 113,3 yen/euro, gjennomsnittskursen for de første ni månedene for regnskapsåret som blir avsluttet 31. mars 2011. Resultatene for tredje kvartal er basert på valutakursene 82,7 yen/dollar og 112,2 yen/euro, gjennomsnittskursen for de tre månedene fra oktober til desember 2010.

###


Om Nissan i Europa
Nissan har om lag 12 500 ansatte i sin europeiske virksomhet innenfor design, forskning og utvikling, produksjon, logistikk og salg og markedsføring. I kalenderåret 2010 solgte selskapet 555 000 biler i 47 markeder i Vest- og Øst-Europa inkludert Russland. I tillegg produserte selskapet totalt 527 966 biler i sine fabrikker i Spania og Storbritannia.

Nissan Nordic Europe er Nissans import- og markedsorganisasjon for Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Selskapet har omkring 170 ansatte og har sitt hovedkontor i Finland.